27.4.2022

Centrální evidence exekucí (CEE)

K povinnostem soudních exekutorů patří zápis všech jimi řešených exekucí do tzv. centrální evidence exekucí, označované též zkratkou CEE, CEECR. Vzhledem k tomu je tato evidence exekucí de facto největší databází dlužníků, navíc veřejně dostupnou. Nahlédnout do ní lze na Kontrolaexekuce.cz

Centrální evidence exekucí shromažďuje data o všech právě probíhajících exekučních řízeních. Informaci o tom, zda někdo má, nebo nemá k okamžiku kontroly nějakou exekuci, je možné získat skrze výpis z centrální evidence exekucí, přesněji řečeno výpis z registru exekucí. 

Nejen počet exekucí, ale i dlužné částky. Co dalšího výpis z centrální evidence exekucí obsahuje?

Veškerá data o exekucích vkládají do databáze exekutoři, díky čemuž jsou k datu zápisu vždy aktuální a ověřená. Kromě existence exekuce u kontrolované osoby výpis vždy obsahuje i datum nařízení exekuce a spisovou značku jako identifikační prvek každého záznamu. Dále už záleží na rozsahu podrobností zapsaných exekutorem. Nejčastěji lze z detailu exekuce zjistit výši dlužné částky, poznámky o úrocích a pravidelně splácených částkách, jméno exekutora a kontakt na něj, exekutorský úřad a příslušný soud. 

Výpis z centrální evidence exekucí - náhled

Nahlédnutí do centrální evidence exekucí - co je k tomu potřeba?

Pro získání výpisu postačují základní, volně dohledatelné údaje o kontrolovaném subjektu. V případě fyzické osoby to je jméno, příjmení, datum narození, nebo rodné číslo, firma je dohledatelná dle IČO. Výsledek kontroly, tedy výpis z registru exekucí, je ihned zobrazen a zároveň odeslán v podobě odkazu na e-mail. 

Vědeli jste, že...
K prověření libovolného subjektu prostřednictvím výpisu z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz není potřeba žádná registrace, celý proces je zcela anonymní a kontrolovaný subjekt se nikdy nedozví, kdo nebo proč ho lustroval.

Výpis z evidence exekucí jako potvrzení vlastní bezdlužnosti i solventnosti jiných

Při hledání nového nájemce, jednání s novým obchodním partnerem nebo koupi nákladnější movité či nemovité věci se vyplatí prověřit, zdali druhá strana nemá nějaké závazky, jimž není schopna dostát. Důvodem není jen potenciální problém s platbou, ale zejména riziko, že případná exekuce postihne i např. vybavení bytu pronajímatele nebo právě zakoupený předmět. 
Častým a též praktickým důvodem k výpisu z evidence exekucí je kontrola vlastní osoby - ať už pro získání přehledu o všech exekucích nebo naopak potvrzení bezdlužnosti. Ta totiž hraje rozhodující roli při žádosti o půjčku, hypotéku nebo jiný typ úvěru, zároveň slouží jako ověření, že např. při ztrátě dokladů nedošlo ke zneužití osobních údajů a vzniku závazků bez vlastního vědomí.

Upozornění:
Výpis z centrální evidence exekucí je důležitý i pro kontrolu výmazu z evidence exekucí. Pokud dojde ke splnění peněžité povinnosti a zanikne tak důvod pro evidenci dlužníka v databázi, měl by být záznam přibližně do 15 dnů smazán. Za aktuálnost, aktualizaci a tedy i výmaz dat z centrální evidence exekucí odpovídá exekutor, ne vždy se tak ale stane. Kontrolní výpis, který je možné získat ZDE, potvrdí, zda k výmazu skutečně došlo, či nikoliv - a tedy je nutné příslušného exekutora ihned kontaktovat, aby provedl nápravu.

Centrální evidence exekucí zdarma, nebo za poplatek?

Poskytování informací z databáze se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí. Ta mj. definuje, že za výpis je vždy nutné uhradit poplatek. Pokud tedy nějaký subjekt nabízí výpis z registru exekucí, resp. z centrální evidence exekucí zdarma, obezřetnost je na místě, neboť je zde vysoké riziko podvodného jednání s cílem vylákat osobní údaje od zájemců o výpis. 


Shrnutí článku

  • Centrální evidence exekucí, též CEE či CEECR, je databází dlužníků, na jejichž jméno je v daném okamžiku vedeno exekuční řízení.
  • Informace z této databáze lze získat prostřednictvím výpisu z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz
  • Zkontrolovat lze zcela anonymně a bez registrace libovolnou osobu i firmu.
  • Výpisy z registru jsou vždy zpoplatněny.
     
Autor: jn