23.5.2022

Jak zjistit exekuce online a zdarma? A je to vůbec možné?

Stručná odpověď je, že zjistit exekuce zdarma možné není. Následující text nicméně rozebírá problematiku výpisů podrobněji a informuje o reálných možnostech získání informací z exekuční databáze.

Aktuálně je v ČR přístup do databáze exekucí vždy zpoplatněn, a to na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č.329/2008 sb. Tato vyhláška je platná pro všechny subjekty a přístup do exekučního registru zdarma tak není možný.

Varování:
Pokud tedy někdo výpis exekucí zdarma nabízí a inzeruje, jedná se o podvod a pravděpodobně je záměrem zneužít zadané osobní údaje.

Chci výpis z rejstříku exekucí, kde ho získám? Co takový výpis obsahuje?

Přístup do oficiálního registru exekucí poskytuje přímo tato stránka KontrolaExekuce.cz. Samotný výpis pak obsahuje seznam exekucí, čísla jednací a data zápisu. V detailech jednotlivých exekučních případů jsou dále uvedeny dlužné částky, splátky, kontakty na exekutory a další podrobné informace.

Existují i jiné dlužnické registry, které přístup zdarma mají?

Registrů dlužníků je v ČR několik. Všechny jsou ale vlastněny soukromými subjekty a i u nich jsou výpisy zpoplatněny. Stejně jako u exekucí je zcela jedno, zda je výpis proveden on-line, nebo na pobočce. Poplatek je nutné uhradit vždy.

Tyto registry shromažďují informace z různých zdrojů a je nutné vědět, jaká data se kde ukládají. Přehled těchto registrů je uveden opět přímo na webu Kontrolaexekuce.cz v článku dlužnické registry.

I v případě dlužnických výpisů jsou zaznamenány pokusy o vylákání osobních údajů, které se maskují za nabídku výpisu z registru dlužníků zdarma. Opět se jedná o nelegální jednání a znovu uvádíme, že zdarma bohužel nelze výpisy nikde získat.

Speciálním případem pokusu o podvod pak je nabízení výpisů z centrálního registru všech dlužníků. Žádný centrální seznam dlužníků s nahlížením zdarma (ani zpoplatněný) v současné době bohužel neexistuje, a pokud se tak nějaký portál prezentuje, jedná se pouze o matení uživatelů s cílem využít neznalosti k vlastnímu obohacení.