23.5.2022

Výpis exekucí na pobočkách České pošty

Česká pošta na vybraných pobočkách poskytuje službu Výpis z Centrální evidence exekucí. K získání výpisu je nutné navštívit pouze přepážku disponující přístupem na CzechPOINT a dále zaplatit poplatek dle aktuálního ceníku.

Tato služba pak umožňuje zjistit, zda byla na kontrolovaný subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu a pokud ano, tak dalším placeným dotazem lze zjistit detailní informace k případu. Těmi jsou zejména jméno přiděleného soudního exekutora, datum nařízení, výše vymáhané povinnosti atd.

Centrální evidence exekucí je jediný veřejně dostupný registr dlužníků v ČR, a proto se často využívá při mnoha různých situacích. Těmi nejčastějšími jsou:

  • Pronájem nemovitosti
  • Nákup auta, bytu, nebo jakékoliv jiné dražší věci
  • Neschválená půjčka
  • Prověření obchodních partnerů

Dotazem do registru je možné také zkontrolovat sám sebe, nebo svojí rodinu. To je vhodné zejména pro jistotu bezdlužnosti, nebo pro získání přehledu o vymáhaných dluzích.

Kromě České pošty lze výpis zakoupit také on-line na webu KontrolaExekuce.cz. Informace pocházejí z toho samého zdroje (Evidence exekucí) a výhodou on-line nákupu je zejména:

  • Okamžitý nákup a zjištění výsledků bez hledání pobočky a čekání ve frontě
  • Elektronický formát výpisu pro snadný tisk i archivaci
  • Vždy pevná cena za výpis bez ohledu na počet stran
  • Absolutně anonymní kontrola kohokoliv
  • Kontrolu je možné udělat kdykoliv, včetně víkendů a státních svátků

Protože informace o dluzích do evidence exekucí zapisují sami exekutoři, uvedené údaje jsou tak vždy aktuální. Bohužel v registru ale z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o exekucích, které neřeší exekutorská komora. Jedná se zejména o exekuce vedené orgány státní správy, finančními orgány, nebo zdravotními pojišťovnami. Ty v současné době nelze veřejně nikde zjistit a je nutné oslovit přímo jednotlivé instituce.

Exekuční databáze je spravována exekutorskou komorou na základě vyhlášky vydané ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008 Sb. a veškeré dotazy jsou do ní na základě této vyhlášky vždy zpoplatněny. Získat výpis zdarma není žádným způsobem možné, a pokud to nějaký subjekt nabízí, velmi pravděpodobně se bude jednat o nelegální aktivitu s cílem získat osobní data uživatelů.