7.5.2024

Exekuční rejstřík – základní informace

Exekuční rejstřík je registr spravovaný Exekutorskou komorou České republiky. Jedná se tedy o soukromý rejstřík, který je majetkem sdružení osob provozujících exekutorskou činnost. Samotný provoz rejstříku se pak řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Ta mimo jiné říká, že za získání informací z exekuční databáze je vždy nutné uhradit poplatek.

Upozornění
Na internetu lze nalézt několik podvodných stránek, které nabízejí informace o exekucích zdarma. To ale není možné a cílem těchto stránek je tak pouze vylákat osobní údaje uživatelů, které se snaží dále přeprodat. Údaje z reálného exekučního rejstříku jsou v současné době vždy zpoplatněny.

Jak získat výpis z rejstříku exekucí?

Do exekučního rejstříku lze nahlížet na adrese www.kontrolaexekuce.cz. Vše včetně platby probíhá on-line a výsledky dotazů tak lze mít během několika vteřin na emailu. Dotazy lze zadávat zcela anonymně a kontrolovat je možné libovolný subjekt.

Vyhledávání probíhá buď na základě jména a data narození, nebo podle rodného čísla. V případě firem se pak samozřejmě zadává jejich IČO.

Jak výpis z rejstříku exekucí vypadá a co obsahuje?

Databáze obsahuje informace o probíhajících exekučních řízeních, které do rejstříku zapisují samotní exekutoři - údaje jsou díky tomu vždy aktuální. Často se tak využívá například pro kontrolu nového podnájemníka, při rychlé kontrole obchodních partnerů, nebo u náboru nového zaměstnance.

Výpis poskytuje informaci o tom, zda je na kontrolovaný subjekt vedeno exekuční řízení a pokud ano, tak kolik jich je. Výstup z rejstříku pak vypadá následovně:

náhled exekuční rejstřík

Při zakoupení detailu (podle vyhlášky č.329/2008 Sb zpoplatněno samostatně) lze pak zjistit další informace o konkrétních exekucích.

Jedná se zejména o:

  • Jméno exekutora
  • Peněžitou povinnost
  • Spisovou značku
  • Příslušný soud
  • Další údaje zadané exekutorem

V databázi se vyskytují pouze aktivní exekuční případy. Pokud dojde jakýmkoliv způsobem k ukončení exekučního řízení, informace o exekuci se do 15 dnů smažou. Poté již není možné údaje žádným způsobem získat.

Je možné získat výpis z exekučního rejstříku zdarma?

To aktuálně možné není a při dotazování je vždy nutné uhradit poplatek. A jak je zmíněno na začátku článku, pokud výsledky zdarma někdo nabízí, velmi pravděpodobně se jedná o podvod na uživatele.

Shrnutí článku:

  • Exekuční rejstřík je soukromý registr spravovaný na základě vyhlášky
  • Informace lze získat on-line na adrese www.kontrolaexekuce.cz
  • Výpis je vždy zpoplatněn a zdarma jej nelze získat
  • V databázi lze kontrolovat libovolný subjekt