27.4.2022

Registr exekucí: kontrola exekucí online

Registr exekucí obsahuje informace o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních, a to jak fyzických, tak i právnických osob. Tato databáze, vedená a spravovaná Exekutorskou komorou České republiky, je veřejně dostupná, nahlédnout do ní lze online na Kontrolaexekuce.cz

Jak probíhá vyhledávání v registru exekucí online

Registr exekucí umožňuje zkontrolovat libovolný subjekt na základě běžně dostupných identifikačních údajů. Žádná registrace není třeba, vyhledávání je navíc zcela anonymní. U fyzických osob stačí znát pouze jméno, příjmení a datum narození, příp. rodné číslo, u právnických osob (firem) je vstupním prvkem IČO. Výsledek kontroly, tedy výpis z registru exekucí, je ihned zasílán na e-mail.

registr exekucí - formulář pro výpis z registru exekucí
Formulář s údaji pro získání výpisu z registru exekucí

Centrální registr exekucí - exekuce na jednom místě

Výpis poskytne přehled všech exekucí, které jsou v okamžik kontroly u daného subjektu evidovány. Informace do registru vkládají přímo exekutoři, což zaručuje, že jsou vždy k datu zápisu aktuální a ověřené. Kromě potvrzení, zda kontrolovaná osoba má nějaké exekuce, výpis exekuce uvádí i datum nařízení exekuce a spisovou značku. Ta slouží jako identifikační prvek každého záznamu. Z detailu spisu je dále obvykle možné zjistit výši peněžité povinnosti (dluhu), jméno exekutora, příslušný soud, příp. další údaje zadané exekutorem.

Víte, že...
Registr exekucí zahrnuje pouze zahájené a dosud aktivní exekuce. Pokud dojde jakýmkoli způsobem k ukončení exekučního řízení, měl by být záznam exekuce přibližně do 15 dnů smazán. Pro potvrzení o výmazu exekuce registr umožňuje provést kontrolní výpis. Využít lze opět tento formulář.

Přehled o exekucích i jistota bezdlužnosti. Proč registr exekucí využít?

Mezi nejčastější důvody nahlédnutí do registru exekucí patří kontrola vlastní osoby. Díky výpisu získá dlužník přehled o svých závazcích, nebo naopak jistotu bezdlužnosti, tedy že na jeho jméno není vedena žádná exekuce. Stát se dlužníkem může člověk snadno i bez svého vědomí - například v důsledku ztráty dokladů a zneužití osobních údajů - i tyto případy nevědomé exekuce registr dokáže odhalit. 
Výpis z registru dlužníků, resp. exekucí je také ideálním řešením pro kontrolu solventnosti budoucího nájemníka, zaměstnance nebo obchodního partnera.

Registr exekucí zdarma? Pozor na podvody

Ačkoli je registr exekucí veřejnou databází, vyhledávání v něm je na základě vyhlášky vždy zpoplatněno. Co to znamená? Pokud nějaký subjekt nabízí registr exekucí zdarma, vyvarujte se využití takových služeb. V opačném případě se můžete vystavit riziku zneužití osobních údajů výměnou za výpis nulové hodnoty. Informace z ověřených zdrojů jsou dostupné vždy a pouze za poplatek.


Shrnutí článku

  • Registr exekucí je veřejnou databází všech aktuálně probíhajících exekucí.
  • Na Kontrolaexekuce.cz je možné nahlédnout do registru exekucí online a bez registrace.
  • Prověřit lze libovolnou fyzickou i právnickou osobu.
  • Výpis z registru exekucí je na základě vyhlášky vždy zpoplatněn.
 
Autor: jn