2.5.2022

Registr dlužníků, okamžitý výpis pro snadnou kontrolu dluhů

Informace o dluzích nebo pozdních platbách shromažďuje v České republice více registrů. Pro získání výpisu je u většiny z nich nutný ověřený podpis nebo plná moc kontrolované osoby, případně lze zkontrolovat pouze sám sebe, a to navíc s předchozím ověření totožnosti. Celý proces je tak administrativně velmi náročný a zdlouhavý. Existuje ale jedna výjimka, díky níž je možné zjistit snadno a ihned dluhy kohokoli, a to evidence exekucí.

Nejvíce informací o dlužnících poskytne registr dlužníků na Kontrolaexekuce.cz

Evidence exekucí, jinak též registr exekucí, je databáze spravovaná Exekutorskou komorou České republiky a umožňuje prostřednictvím webu Kontrolaexekuce.cz prověřit libovolnou osobu online, bez registrace a s okamžitým výsledkem. Vzhledem k tomu, že exekutoři mají povinnost zapisovat do tohoto systému všechny jimi vedené exekuce, jde o největší veřejný registr dlužníků. Výstupem kontroly je výpis z registru exekucí, známý též jako výpis z registru dlužníků.

Upozornění:
V České republice neexistuje v současné době žádná centrální databáze, která by shromažďovala informace o dlužnících ze všech institucí najednou. Pokud se tedy nějaký portál vydává za “CENTRÁLNÍ” registr dlužníků poskytující souhrnná data ze všech systémů, jedná se o podvodnou službu.

Přehled exekucí, dlužné částky i kontakt na exekutora. Co dalšího lze zjistit z registru dlužníků online?

Registr dlužníků obsahuje informace o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních. Pokud kontrolovaný subjekt má nějaké exekuce, registr dlužníků (resp. výpis z registru exekucí) poskytne jejich přehled vč. data nařízení exekuce a spisové značky. Z detailu exekuce je dále obvykle možné zjistit výši dlužné částky a kontakt na příslušného exekutora, uveden bývá i exekutorský úřad, příslušný soud, příp. další, s exekucí související položky. 

Veškeré informace o závazcích jsou do databáze vkládány přímo exekutory, což zaručuje, že výpis z rejstříku dlužníků obsahuje pouze ověřená data aktuální ke dni jejich zápisu nebo aktualizace.

Výpis z registru dlužníků odhalí nespolehlivost jiných i ověří vlastní bezdlužnost

Registr dlužníků je zdrojem ověřených informací, které mohou být rozhodující v řadě situací, kdy je žádoucí vyvarovat se uzavírání smluvního vztahu s osobou v exekuci. Velký význam má i pro kontrolu vlastních závazků.

Výpis z registru dlužníků poslouží jako:

 • přehled dluhů a informací, které jsou podstatné pro jejich řešení
 • potvrzení, že nedošlo ke zneužití osobních údajů např. při ztrátě dokladů a není zde riziko nevědomých exekucí
 • ověření bezdlužnosti, tedy neexistence dluhů na vlastní osobu.

Kontrola jiných subjektů se nejčastěji využívá při: 

 • výběru nového nájemníka (lze doporučit obzvláště realitním společnostem);
 • nákupu dražší movité či nemovité věci;
 • jednání s obchodními partnery;
 • náboru zaměstnanců;
 • a další případech, kdy je vhodné ověřit si spolehlivost druhých ve smyslu schopnosti dostát svým závazkům. 

Záznam v registru dlužníků není trvalý. Výmaz exekuce potvrdí kontrolní výpis

Po ukončení exekučního řízení by přibližně v rámci 15 dnů mělo dojít k výmazu exekuce. Za tento procesní krok - stejně jako za zápis - zodpovídá exekutor. Situace, kdy tak neučiní, však bohužel nejsou výjimkou, výpis z registru dlužníků má tedy i kontrolní funkci, neboť může toto pochybení snadno a rychle odhalit a vyhnout se problémům plynoucím z nesmazané exekuce. Při řádném výmazu exekuce registr dlužníků (resp. výpis z registru) u kontrolovaného subjektu už tento závazek nezobrazí, příslušný záznam v registru dlužníků se stavá nedohledatelným.

Výpis z registru dlužníků bez exekuce - náhled
Kontrolní výpis z registru dlužníků s výsledkem při řádném výmazu exekuce

Online, 24/7, s okamžitým výsledkem. Jaké další výhody nabízí registr dlužníků?

Kromě možnosti prověření libovolné osoby má registr exekucí dostupný na Kontrolaexekuce.cz řadu dalších výhod:

 • údaje potřebné pro kontrolu jsou snadno dohledatelné: pro kontrolu fyzické osoby stačí znát celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firmy IČO
 • jednoduchý proces: online, zcela bez registrace a nutnosti ověřování totožnosti, absolutní anonymita
 • ověřená data přímo od exekutorů
 • rychlost - výsledek kontroly je okamžitě k dispozici a v podobě odkazu zasílán i na e-mail
 • platba přes zabezpečenou platební bránu.

Centrální registr dlužníků ani registr dlužníků zdarma neexistuje. Proč si na ně dát pozor?

Z posledního bodu vyplývá, že poskytování informací o dlužnících je zpoplatněno, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Podobně jako již v úvodu zmíněný centrální registr dlužníků - ani registr dlužníků zdarma neexistuje a pokud jej někdo takto komunikuje, je zde vysoké riziko pouhé snahy o vylákání osobních údajů a jejich zneužití pro jiné účely. V obou případech je žádoucí se využití takových služeb vyvarovat.

Shrnutí článku:

 • Žádný centrální registr dlužníků neexistuje. Nejvíce informací o dlužnících poskytuje evidence exekucí, do níž lze nahlédnout na Kontrolaexekuce.cz.
 • Pro kontrolu libovolné osoby slouží výpis z registru dlužníků, správně označovaném jako registr exekucí.
 • Prověření je zcela anonymní, bez registrace, s okamžitým výsledkem.
 • Registr dlužníků zdarma je zavádějící pojem, za informace z registru exekucí je vždy nutné uhradit poplatek.
   
Autor: jn