Jak zjistit kde mám exekuci, nebo dluhy?

Jaké existují dlužnické registry?

Pro zjištění informací o dluzích je nutné kontaktovat jednotlivé dlužnické registry, které tyto informace zpracovávají. Registry dlužníků jsou vlastněny různými subjekty a kvůli tomu neexistuje žádné centrální místo, kde by se informace o závazcích dala získat ze všech databází najednou.

Kromě čistě soukromých registrů kde jsou archivovány zejména dluhy vzniklé z nesplácení závazků vůči bankám, mobilním operátorům, nebo leasingovým společnostem může být veden dlužnický zápis také u institucí, jako jsou sociální a zdravotní pojišťovny, nebo finanční úřad. Ty sice mezi primární registry dlužníků zařadit nelze, ale protože dluhy a následné penále může naskakovat i u nich, jsou v tomto přehledu také zmíněny. Při kontrole závazků tak dluh nejčastěji bývá veden minimálně u jedné z následujících institucí, nebo registrů.

Zdarma lze výpis získat pouze ze sociální a zdravotní pojišťovny. Informace ze všech ostatních jsou zpoplatněny různě vysokou částkou.

Jak postupovat při kontrole registrů dlužníků

Pokud tazatel vůbec netuší, kde by dluh mohl mít, je nutné postupně kontaktovat všechny zmíněné registry a v nich zjistit aktuální informace. Pokud je však známo, jakým způsobem dluh vznikl, je možné některé registry vynechat, protože každý shromažďuje informace z jiných zdrojů. Snadno tak lze určit, v jaké databázi se pravděpodobně záznam nachází a přednostně se tak dotazovat tam, kde je největší šance záznamu.

Centrální evidence exekucí (CEE)

Pro zjištění exekucí doporučujeme náš portál www.kontrolaexekuce.cz Ten zasílá dotazy přímo do databáze CEE, nevyžaduje žádnou registraci a vše lze jednoduše vyřešit online. Výsledky jsou okamžitě k dispozici a v případě nálezu je možné zjistit i detaily exekucí, ve kterých je obsažena výše závazku, příslušný exekutorský úřad a další indikativní informace o exekuci.

Centrální evidence exekucí je na základě vyhlášky spravována přímo exekutorskou komorou a měla by tak obsahovat seznam dlužníků exekuce u všech nařízených a probíhajících exekucí s výjimkou těch vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány a zdravotními pojišťovnami.

Dotazy jsou zpoplatněny vyhláškou a získat výpisy z centrální databáze exekucí zdarma tak není možné.

Registr exekucí CEE je také jediný veřejný seznam dlužníků, kde lze kontrolovat libovolnou osobu a je tak vhodný i pro základní prověření platební morálky u nového zaměstnance, nájemníka, nebo obchodního partnera.

Registr dlužníků SOLUS

Jedná se o největší seznam dlužníků v ČR a do jeho databáze nahlížejí a přispívají banky, nebankovní finanční společnosti a navíc i mobilní operátoři. Přehled jednotlivých členů SOLUS je k dispozici zde.

Pro zjištění informací o závazcích je třeba vyplnit a zaslat písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem (na poště nebo u notáře) na adresu sdružení (Antala Staška 510/38, 140 00, Praha 4 – Krč.

Výpis je pak možné si nechat doručit buď poštou, nebo prostřednictvím SMS. Cena za doručení poštou na dobírku je 218 Kč, při získání pomocí SMS je nutné nejdříve obdržet unikátní SIN číslo, které následně umožňuje opakované dotazy do registru SOLUS. Při jednorázové kontrole tak vše vyjde na 198 Kč. Každý další dotaz je pak zpoplatněn sumou 30 Kč.

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Obsahuje informace o úvěrech, které byly uzavřeny smlouvou s bankami. Seznam členů využívajících registr BRKI je k nahlédnutí zde. Pro získání informací je nutné doručit „Žádost o výpis“ do Klientského centra CBCB a to buď poštou, nebo osobně. Získání záznamů z BRKI on-line není podporováno.

Výpis s případným záznamem o dluhu je poskytován ve dvou variantách lišících se dobou dodání a cenou.

Výpis STANDARD je vyhotoven do 30 dnů od přijetí „Žádosti o výpis“ klientským centrem. Cena výpisu je nyní 100 Kč při osobním vyzvednutí a při zaslání poštou je nutné k ceně přičíst ještě poplatek za poštovné.

Výpis EXPRES Při osobní návštěvě je výpis zhotoven na počkání a v případě doručení žádosti poštou je odeslán druhý den po jeho přijetí klientským centrem. Cena této varianty je 200 Kč + případné poplatky za poštovné.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Tento registr obsahuje záznamy o úvěrech vedených u nebankovních společností (například leasingové společnosti). Seznam společností, které jsou členy NRKI je k nahlédnutí zde.

Jedná se o partnerský registr s BRKI a žádosti o výpis se doručují na klientské centrum CNCB, které má stejné sídlo jako klientské centrum CBCB. Obě centra fungují zcela shodným způsobem a pro získání informací tak jsou platné údaje uvedené pro BRKI.