4.6.2023

Jak zjistit kde mám exekuci nebo dluhy?

Jaké existují dlužnické registry?

Informace o dluzích eviduje a uchovává několik na sobě nezávislých dlužnických registrů. Tyto registry jsou vlastněny různými subjekty a neexistuje žádné centrální místo, kde by se informace o závazcích dala získat ze všech databází najednou.

Kromě čistě soukromých registrů, kde jsou archivovány zejména dluhy vzniklé z nesplácení závazků vůči bankám, mobilním operátorům, nebo leasingovým společnostem, může být veden dlužnický zápis také u institucí, jako jsou sociální a zdravotní pojišťovny, nebo finanční úřad. Ty sice mezi primární registry dlužníků zařadit nelze, ale protože dluhy a následné penále může naskakovat i u nich, jsou v tomto přehledu také zmíněny.

V případě, že se dluh dostane až k exekutorovi, je pak dohledatelný v exekučním registru.

Pokud tedy má subjekt nějaký dluh, obvykle bývá veden minimálně u jedné z následujících institucí, nebo registrů.

 • Exekuční registr
 • Solus
 • Bankovní registr klientských informací
 • Nebankovní registr klientských informací
 • Sociální pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna
 • Finanční úřad

Zdarma lze výpis získat pouze ze sociální a zdravotní pojišťovny. Informace ze všech ostatních jsou zpoplatněny různě vysokou částkou.

Jak postupovat při kontrole registrů dlužníků

 1. Udělat si výpis v evidenci exekucí. Výsledkem je přehled vedených exekucí u kontrolovaného subjektu. Výhodou je, že lze lustrovat kromě sebe kohokoliv, včetně právnických osob a výpis je tak vhodný i pro kontrolu budoucího nájemníka, nebo obchodního partnera.
  Kontrolu exekuce lze provést on-line a výsledek přijde ihned po zaplacení na email.

  Všechny další body platí pouze při kontrole vlastní osoby! Kohokoliv lze lustrovat pouze v evidenci exekucí.
 2. Kontrola v databázi Solus. Je možné kontrolovat pouze sám sebe a je proto vyžadováno ověření identity. Tu lze provést několika způsoby, ale vždy je nutné zadat své osobní údaje a jejich ověření trvá podle zvolené metody až několik dnů. O samotný výpis je možné zažádat až po tomto ověření.
 3. Kontrola v bankovním a nebankovním registru klientských informací (BRKI a NRKI). Zde je obdobná situace jako u Solusu. Lze zkontrolovat pouze sebe (případně osobu, která podepsala plnou moc) a je nutné provést registraci do systému. Registrace a ověření opět zabere několik pracovních dnů.
 4. Kontrola závazků u zdravotního a sociálního pojištění. I zde je možné kontrolovat pouze sám sebe. Nicméně výpis o platbách zdravotního pojištění je možné zdarma získat na jakékoliv pobočce své zdravotní pojišťovny. Informace o sociálním pojištění jsou dostupné buď na příslušné pobočce ČSSZ, nebo na online portálu https://eportal.cssz.cz/. I zde jsou informace zdarma.
 5. Kontrola závazků u finančního úřadu. Jsou situace, při kterých může vzniknout dluh i vůči finančnímu úřadu. Výpis o bezdlužnosti vystavuje příslušný FÚ a je možné o něj zažádat buď osobně, nebo pomocí datové schránky. Je zpoplatněn částkou 100 Kč a na vyřízení žádosti má úřad 30 dnů.
 6. V předchozích bodech jsou uvedené registry/instituce, které by měl zkontrolovat každý, kdo chce mít přehled o svých závazcích. Dále je vhodné se dotázat i na příslušném městském úřadě, zda nejsou evidovány nedoplatky například za svoz komunálního odpadu, nebo za psa.
  V případě, že došlo v minulosti například k udělení pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu, je vhodné si svojí bezdlužnost ověřit i u příslušného dopravního podniku. Všechny tyto informace se dají získat při osobní návštěvě úřadu/kontaktního místa dopravce.