Snazší už to nebude!

Vyhledat

1. Vyhledávání

Zadejte jméno, příjmení a datum narození hledaného subjektu. Pokud se jedná o právnickou osobu, vyplňuje se IČ.

Kreditka

2. Platba

Platbu lze provést přes spolehlivou platební bránu PayU nabízející různé možnosti platby. Jednorázová kontrola stojí 218 Kč vč. DPH a po obdržení platby bude okamžitě zobrazen výsledek.

A je to ono...

3. Výsledek kontroly

Pokud je kontrolovaný subjekt nalezen v registru Centrální evidence exekucí, získáte informace o vedeném exekučním řízení. Pokud je kontrola negativní, subjekt nemá v CEE žádnou evidovanou exekuci.

Nejčastěji pokládané dotazy

Proč provádět kontroly na KontrolaExekuce.cz?
Hlavní výhodou je zabezpečená platební brána PayU, kterou využívají největší obchodní portály v ČR. Nemusíte tedy nikam chodit a výsledek máte ihned. Výsledky jsou přesné a aktuální k datu a času prováděné kontroly.
Proč jsou dotazy zpoplatněny?
Nahlížení do systému evidence exekucí ČR je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, zpoplatněno a to za každý pokus o poskytnutí elektronického údaje z centrální evidence exekucí. Tedy za zobrazení podrobností konkrétní exekuce i za výpis zda daný subjekt má či nemá exekuci.
Odkud čerpá data portál KontrolaExekuce.cz?
Data jsou čerpána výhradně ze systému Centrální Evidence Exekucí ČR (CEE). Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č.120/2001 Sb.
Jaké získám výsledky po zadání dotazu a co obsahuje detail exekuce?
Po zadání dotazu zjistíte, zda na daný subjekt je či není vedena exekuce. Detail samotný obsahuje: označení soudu, který nařídil exekuci, spisovou značka soudu, který nařídil exekuci, jméno exekutorského úřadu, datum vydání usnesení, peněžitou povinnost, pravidelně splácenou částku, nepeněžitou povinnost, popis, označení povinných osob.
Kdy dochází k vymazání údajů z Centrální evidence exekucí?
Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...), resp. poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.
Co v Centrální evidenci exekucí nenajdu?
CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
Kdo zřizuje Centrální evidenci exekucí
Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Do CEE zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012) a vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce (u řízení zahájených od 1.1.2013), pravomocná usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu.