6.6.2022

CEE: základní informace a jak na výpis z evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE, CEECR) je databáze spravovaná Exekutorskou komorou ČR, v níž jsou evidována aktuálně probíhající exekuční řízení. Vzhledem k povinnosti exekutorů do ní zapisovat jimi vedené exekuce jsou informace z CEE nejen vždy ověřené a k datu zápisu aktuální, ale zároveň jde o nejdostupnější oficiální registr dlužníků, resp. exekucí. 

CEE je seznamem veřejným, nahlédnout do něj a zjistit, zda na libovolný subjekt jsou, nebo nebo nejsou vedena nějaká exekuční řízení, může tedy každý, a to na Kontrolaexekuce.cz.

Z CEE lze zjistit počet exekucí, ale i dlužné částky

Ke kontrole slouží výpis z registru exekucí. Pokud prověřovaný subjekt má nějaké exekuce, výpis z CEE poskytne jejich přehled, vč. data nařízení exekuce a spisové značky, která slouží pro jednoznačnou identifikaci každého záznamu. Z detailu exekuce lze dále obvykle zjistit:

  • výši dlužné částky,
  • kontakt na exekutora,
  • příslušný soud a exekutorský úřad,
  • příp. jiné, exekutorem zadané údaje.

Evidence exekucí obsahuje pouze platná, tedy aktuálně probíhající exekuční řízení. Jakmile je exekuce ukončena, tj. dojde ke splnění peněžité povinnosti, v určité lhůtě (přibližně do 15 dnů) by měl být záznam exekutorem smazán. Zda se tak skutečně stalo a exekuce v CEE již dále není dohledatelná, si lze potvrdit kontrolním výpisem exekuce.

Jak na výpis z CEE? Potřeba jsou jen základní údaje

Pro získání výpisu je nezbytné znát pouze několik základních údajů o kontrolovaném subjektu, které je případné možné dohledat i v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Pro prověření fyzické osoby se zadává jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u firem je to IČO. Výsledek kontroly, tedy výpis z registru exekucí, je ihned po připsání platby k dispozici a ve formě odkazu taktéž zaslán na e-mail. 

Upozornění: Výpis exekuce z CEE zdarma není možný.
Ačkoli CEE je veřejnou databází, poskytování informací z ní se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, dle které je zpoplatněno. Pokud tedy nějaký subjekt nabízí vyhledávání exekucí zdarma, pravděpodobně jde o pouhou snahu vylákat osobní údaje a ty přeprodat dále.

Výhody výpisu z CEE na Kontrolaexekuce.cz a kdy je kontrola v CEECR vhodná

CEE umožňuje prověřit kohokoli, navíc bez registrace a zcela anonymně. Ke kontrole není potřeba ani ověření totožnosti, ani plná moc kontrolovaného. Výpis je sice zpoplatněn, nicméně výše poplatku je minimální ve srovnání s tím, jakému riziku je možné se díky včasné identifikaci problémů s dluhy vyhnout. Zejména v situacích jako jsou výběr nájemníka, koupě automobilu či nemovitosti nebo u nových i stávajících obchodních spoluprací je taková forma prevence na místě.
Výpis je užitečný i pro kontrolu vlastní osoby - jednak poskytne přehled o všech existujících dluzích, jednak odhalí i případné závazky, které mohly vzniknout bez vlastního vědomí. Obvykle jde o důsledky prohřešků jako např. nezaplacená pokuta v MHD, poplatek za psa či komunální odpad, výjimkou ale nejsou ani případy ztráty dokladů a následného zneužití osobních údajů.

Shrnutí článku

  • CEE či CEECR je zkratka pro centrální evidenci exekucí, což je veřejná databáze obsahující všechna aktuálně probíhající exekuční řízení.
  • Nahlédnout do CEE je možné skrze výpis z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz
  • Výpisem lze snadno a rychle získat přehled o vlastních závazcích a stejně tak prověřit platební morálku libovolného subjektu.
  • Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti jsou informace z CEE poskytovány vždy a pouze za poplatek.
     
Autor: jn