4.1.2023

Dlužníci a dluhy: jak na kontrolu

Opomenutá pokuta, nedoplatek na zdravotním nebo sociálním pojištění, neprovedená platba za využité služby nebo nevyzvednutá pošta - všechny tyto situace mohou vést k tomu, že se člověk stane dlužníkem - mnohdy i bez vlastního vědomí. O závazcích se pak dlužníci dozvídají až při zahájení exekuce, kdy se mezitím dlužná částka navýší na násobky původní hodnoty. K prohlubování zadlužení může stejně tak vést absence přehledu o všech existujících dluzích, vlivem čehož je obtížnější i jejich řešení.
Jak tedy postupovat v případě, když:

 • se s nějakými dluhy už potýkáte a potřebujete zjistit, komu a kolik dlužíte;
 • si chcete ověřit, že nemáte žádné skryté, tedy nevědomé závazky
 • chcete potvrzení o bezdlužnosti
 • si potřebujete ověřit, zda někdo jiný nemá nějaké dluhy či exekuce?

Dluhy v ČR: místo jednotné databáze dlužníků pouze samostatné registry

V České republice není zřízena žádná jednotná - ve smyslu centrální - databáze dlužníků, tj. taková, z níž by bylo možné získat informace o nesplacených pohledávkách napříč všemi institucemi. Pokud tak chce někdo ověřit svůj dlužnický profil (informace totiž často bývají poskytovány pouze pro vlastní osobu), je nutné obrátit se postupně na jednotlivé instituce, u kterých by nějaké dluhy mohly být evidovány, a dle jimi stanovených podmínek (registrace, ověření totožnosti, plná moc, úhrada poplatku, způsob doručení žádosti apod.) požádat o výpis. Potřebné informace se tak dlužníkovi do rukou mohou dostat až se značným zpožděním. Což v situaci, kdy je nezbytné jednat co nejdříve, aby nedocházelo k dalšímu navyšování dlužné částky, není zcela žádoucí.

Dlužníci v registru exekucí: nejdostupnější zdroj ověřených informací

Pomoci v tomto případě může registr exekucí dostupný na Kontrolaexekuce.cz. Oproti jiným dlužnickým databázím umožňuje snadno a rychle zjistit, jak je na tom někdo s dluhy - a to ať už jde o fyzickou osobu nebo firmu. Není vyžadována registrace ani doložení jakýchkoliv dokumentů, celý proces je v podstatě anonymní a potřeba jsou pouze základní údaje o prověřovaném subjektu - kombinace jména, příjmení a data narození, nebo rodné číslo a u firem IČO. Výpis, který je k dispozici ihned, potvrdí existenci exekuce(í) nebo bezdlužnost, v případě pozitivního nálezu uvádí počet exekucí a spisovou značku. Výše dlužné částky, kontakt na exekutora, exekutorský úřad, příslušný soud či jiné, s exekucí související poznámky, jsou součástí detailu záznamu.

Kvůli absenci úhrady dluhu - ať už z důvodu nevědomosti, že nějaký existuje, ztráty přehledu o dluzích nebo jen neschopnosti jejich řešení - skončí většina dlužníků v exekuční databázi, konkrétně evidenci exekucí, kterou spravuje Exekutorská komora ČR. Vzhledem k této skutečnosti je právě registr exekucí vhodným způsobem pro vyhledání dlužníků. Veškeré informace do databáze navíc zapisují přímo exekutoři, pochází tedy od ověřeného zdroje.

Dluhy zdarma zjistit nelze. Poplatek je dán vyhláškou

Podmínky poskytování informací z databází se mohou dle konkrétní instituce lišit, u většiny z nich je však přístup podmíněn úhradou poplatku. V případě registru exekucí je platba za výpis dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do databáze dlužníků tak nahlédnout zdarma není možné.

Upozornění:
I přes poplatek stanovený vyhláškou se lze setkat se subjekty, které se snaží nalákat na výpis zdarma. Využití takových služeb je značně rizikové, neboť může jít o snahu získat osobní údaje výměnou za bezcenný dokument. 
Klamáním spotřebitelů je i centrální registr dlužníků, který se vydává za oficiální databázi. Žádný centrální registr dlužníků ale neexistuje a varuje před ním i Česká obchodní inspekce. Výpis od tohoto subjektu je zcela bezcenný a není uznáván žádnou institucí!

Dlužníci a jejich evidence: kde dále zkontrolovat dluhy?

Ačkoli je registr exekucí nejdostupnějším zdrojem spolehlivých a ověřených informací o dlužnících, pro ucelený přehled o dluzích je vhodné provést kontrolu i u jiných institucí, které si vedou své vlastní databáze dlužníků. Je však nutné počítat s často zdlouhavými administrativními procesy a omezeními, jako např. již dříve zmíněná povinná registrace, nutnost prokázání totožnosti, prověření pouze vlastní osoby, příp. s doložením plné moci lustrovaného subjektu, způsob dodání požadovaných dokumentů apod. 
Mimo rozsah závazků, které jsou v registru exekucí dohledatelné, jsou např. dluhy u:

► Státní správy

 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Finanční úřad
 • Obec
 • Celní správa / Policie ČR

► Zdravotních pojišťoven
► Poskytovatelů služeb (mobilní operátoři, internet, atp.)

Některé instituce umožňují podat žádost o výpis dluhů online, urychlení přístupu k informacím to však ale nezaručí. Výjimkou bývají poskytovatelé služeb, u nichž mohou dlužníci případné nedoplatky zjistit obvykle ihned nahlédnutím do elektronického účtu.


Shrnutí článku

 • Jednotná evidence všech dlužníků neexistuje, ale vzhledem k tomu, že většina dluhů je vymáhána exekucemi, je vhodným zdrojem informací registr exekucí.
 • Na Kontrolaexekuce.cz je možné prověřit libovolnou osobu i firmu, a to prakticky bez omezení. 
 • Přístup k informacím o dlužnících je regulován pouze úhradou poplatku stanoveného vyhláškou. 
 
Autor: jn