2.6.2022

Evidence dlužníků: jak někoho prověřit?

Pokud dlužník řádně a včas neplní své závazky,může být splnění dané povinnosti, tedy úhrada dluhu, vymáhána exekucí. Dlužník se tímto dostává do exekuční databáze, konkrétně evidence či též registru exekucí. Vzhledem k zákonné povinnosti exekutorů do ní zapisovat jimi vedené exekuce a s ohledem na fakt, že jde o databázi veřejnou, jedná se v podstatě o nejdostupnější zdroj ověřených informací o dlužnících. I to je důvodem, proč bývá označována i jako “evidence dlužníků.”

Kontrola dluhů vlastních i kohokoliv jiného. Jak na výpis z evidence dlužníků?

Získat informace z centrální evidence dlužníků (resp. registru exekucí, jak je vysvětleno výše) umožňuje portál Kontrolaexekuce.cz. Vyhledání a kontrola případných závazků je velmi jednoduchá, narozdíl od jiných, zpravidla soukromých registrů, nevyžaduje systém registraci, ověření totožnosti ani souhlas (ověřenou plnou moc) kontrolovaného. Výsledek kontroly, tedy výpis z registru exekucí, je k dispozici ihned a potvrdí, má-li hledaný subjekt nějaké aktivní exekuce, případně i jejich počet. Dlužná částka, kontakt na exekutora a další údaje jsou obvykle uvedeny v detailu záznamu.

Samotné vyhledávání v evidenci přitom probíhá na základě jména, příjmení a data narození, nebo rodného čísla. U firem se zadává IČO. Nejsou tedy vyžadovány žádné specifické údaje, které by nebylo možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů (např. živnostenského nebo obchodního rejstříku).

Hlavní výhody výpisu z evidence dlužníků na Kontrolaexekuce.cz
  • kontrola vlastních závazků i prověření libovolného subjektu - fyzické osoby i firmy
  • bez registrace, online, anonymně
  • výsledek kontroly ihned k dispozici
  • aktuální a ověřené informace z oficiální exekutorské databáze

Výpis jako potvrzení výmazu z evidence dlužníků

Dojde-li ke splnění vymáhané povinnosti, tedy úhradě dluhu, exekutor má povinnost v rámci určité lhůty (obvykle do 15 dnů) provést výmaz z databáze. Exekuce se tímto stává nedohledatelnou. Z čehož vyplývá, že výpis může zahrnovat vždy a pouze právě probíhající exekuce, nikoli ty již vyřešené. Nicméně jsou případy, kdy exekutor nedostojí své povinnosti provést výmaz a záznam v databázi i nadále přetrvává. Z toho důvodu lze doporučit provést kontrolní výpis, zdali k výmazu skutečně došlo.

Kdy využít informace z evidence dlužníků - příklady situací

a) kontrola vlastní osoby
Výpisem z registru exekucí je možné získat přehled o všech existujících závazcích, což je nápomocné pro jejich řešení. Dále může odhalit i tzv. nevědomé exekuce, tedy ty, které vznikly bez vlastního vědomí. Jejich příčinou může být i banalita typu nespárovaná platba, zapomenutá pokuta v MHD apod. V neposlední řadě - pokud výpis žádné exekuce neprokáže - slouží jako potvrzení bezdlužnosti, jež je nezbytné např. při žádosti o půjčku.

b) prověření libovolného subjektu - fyzické osoby i firmy
Při navázání právního vztahu s někým, kdo se potýká s exekucemi, hrozí, že se výkon exekuce dotkne i vás či vašeho podnikání. Výběr nového nájemníka, zaměstnance, obchodního partnera nebo i toho životního, koupě nákladnější věci - ve všech těchto situacích je lustrace druhé strany v evidenci dlužníků vhodnou formou prevence před komplikacemi, které by spolupráce na základě smluvního vztahu s takovými osobami mohla přinést. 

Centrální evidence dlužníků zdarma - proč se musí za výpis platit?

Evidence exekucí je sice veřejným registrem, nicméně vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., jíž je poskytování informací z této databáze regulováno, stanovuje povinnost platby za výpis i každý jednotlivý detail záznamu. Zjistit informace o dlužnících zcela zdarma tak možné není a pokud tuto službu někdo nabízí, je vhodné zvážit důvěryhodnost takového subjektu. Podvody za účelem vylákání osobních údajů nejsou v této oblasti výjimkou. 


Shrnutí článku:

  • Při prodlení s úhradou dluhu se dlužníci dostávají do exekuční databáze, známé též jako evidence dlužníků. 
  • Informace o dlužnících jsou dostupné prostřednictvím výpisu z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz
  • Záznam v evidenci dlužníků není permanentní, po ukončení exekuce zodpovídá exekutor za jeho výmaz.
  • Poplatek za výpis z evidence stanovuje vyhláška.

 

Autor: jn