10.6.2022

Jak zjistit dluhy nebo exekuce

S dluhy se v České republice potýká stále více lidí. Přitom nejde jen o ty, kteří se záměrně vyhýbají plnění svých závazků, dlužníkem se může člověk stát snadno i nevědomky - například kvůli v minulosti nezaplacené pokutě v MHD nebo opomenuté faktuře za odebíranou službu.

Způsob, jak zjistit dluhy a získat o nich ucelený přehled, komplikuje skutečnost, že v České republice neexistuje jednotný systém pro evidenci dlužníků, ale pouze samostatně fungující registry, které evidují závazky pouze určitého typu. Přístup k informacím bývá navíc často omezen - např. možností prověřit pouze vlastní osobu, nutností registrace, ověření totožnosti, zdlouhavými byrokratickými procesy apod. 

V situaci, kdy se člověk potýká s dluhy, nebo je zde určité potenciální riziko jejich existence, je přitom žádoucí mít přehled o všech takových závazcích co nejdříve. Je tedy nějaký způsob, jak zjistit dluhy bez zbytečných průtahů?

Jak zjistit dluhy snadno, rychle a se zárukou ověřených informací

Nejrychlejší způsob, který je zároveň zárukou získání ověřených informací o dlužnících, je využití registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz. U dluhů, které jsou po splatnosti delší dobu (a takových stále přibývá), totiž ve většině případů dochází až k jejich vymáhání exekutorem, čímž se dlužníci dostávají do dlužnické databáze - evidence či též registru exekucí. 

Exekutoři přitom mají povinnost do této databáze zapisovat všechny jimi vedené exekuce nařízené dle exekučního řádu, což z ní činí relevantní a především snadno dostupný zdroj informací o dlužnících, navíc se zárukou ověřených dat.

Jak zjistit všechny své dluhy:
Kontrola v registru exekucí jako první krok.

Proč je registr exekucí nejdostupnějším zdrojem informací pro vyhledání dlužníků?

 • možnost prověřit sebe i kohokoliv jiného - libovolnou osobu i firmu
 • potvrzení bezdlužnosti, pokud žádné záznamy o exekucích nebudou nalezeny
 • přístup do databáze online, bez registrace, zcela anonymně
 • okamžitý výsledek (tj. výpis z registru exekucí), který potvrdí, zda kontrolovaný subjekt má, nebo nemá nějaké exekuce
 • přehled s počtem exekucí, datem jejich nařízení a spisovou značkou, v případě detailu exekuce obvykle i dlužnou částku, kontakt na exekutora a další náležitosti exekuce zapsané exekutorem
 • jistota ověřených a k okamžiku zápisu aktuálních dat přímo od exekutorů


Jak zjistit dluhy a exekuce - přehledný návod

1. vyhledání subjektu
Vyplnění kombinace jména, příjmení a data narození, nebo pouze rodného čísla do tohoto formuláře. Pro vyhledání firmy je potřeba její IČO. S výjimkou rodného čísla jde o údaje snadno dohledatelné ve veřejných rejstřících (živnostenský, obchodní).

2. platba přes zabezpečenou platební bránu
Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. č.329/2008 Sb. je využití evidence exekucí a poskytování informací o dlužnících vždy zpoplatněno, a to zvlášť pro výpis i detail záznamu. Platba je možná kartou, převodem nebo formou rychlé platby.

3. výpis z registru exekucí s přehledem dluhů
Výsledek kontroly s přehledem dluhů, které jsou aktuálně vymáhány v podobě exekuce, je ihned po připsání platby k dispozici a v podobě odkazu zaslán i na e-mail.
 

Zjistit dluhy má význam pro každého. Jaké jsou nejčastější důvody pro výpis?

Ze statistik vyplývá, že největší zájem o výpis z registru exekucí je z důvodu kontroly vlastních závazků. Přehled pomůže k jejich řešení, pokud výpis žádné aktivní dluhy/exekuce neprokáže, slouží výpis jako potvrzení bezdlužnosti, které je důležité např. při žádosti o půjčku. Zároveň může výpis odhalit i nevědomé exekuce. Kontrolu v registru exekucí lze doporučit i v případě pobytu mimo trvalé bydliště (riziko nedoručení rozhodnutí o exekuci) nebo při ztrátě dokladů, v jejímž důsledku mohlo dojít ke zneužití osobních údajů. 

Registr exekucí umožňuje prověřit dluhy i libovolné jiné osoby nebo firmy. Rychle a jednoduše tak lze zjistit, jestli druhá strana - nový nájemník, zaměstnanec, prodávající nebo potenciální obchodní partner - nemá problém se solventností. A pokud ano, je vhodné zvážit, zda riskovat možný dopad případné exekuce (zabavení vybavení bytu, předmětu koupě, nutnost daňového ručení za partnera apod.)

Víte, že...
V evidenci exekucí jsou k dohledání vždy pouze aktivní případy exekuce. Po ukončení exekučního řízení je povinností exekutora provést přibližně v rámci 15 dnů výmaz záznamu. Zjistit dluhy, resp. exekuce, které již byly uhrazeny, tak není možné. Pro potvrzení, že k výmazu skutečně došlo, je vhodné využít kontrolní výpis, a bude-li nutné, ihned kontaktovat exekutora a požadovat nápravu. Případné nesmazané - ač neaktuální - exekuce mohou být značnou komplikací.

Nabídky jak zjistit dluhy zdarma nebo centrální registr dlužníků: Proč se jim vyhnout?

Ačkoli je nahlížení do evidence exekucí regulováno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., která stanovuje poplatek za výpis, je možné narazit na subjekty, které se snaží nalákat uživatele nabídkou, jak zjistit dluhy zdarma. V takovém případě je obezřetnost na místě, může jít pouze o cílenou snahu získat osobní údaje za výpis v podstatě nulové hodnoty. Obdobným případem je centrální registr dlužníků. Jak již bylo zmíněno v úvodu, neexistuje žádný jednotný registr všech dluhů, a pokud se za něj někdo vydává, jde o klamání spotřebitelů. Před tímto subjektem tak varuje i Česká obchodní inspekce.

Další doporučení, jak zjistit dluhy a mít kompletní přehled o závazcích

Ačkoli je registr exekucí nejdostupnějším způsobem, jak zjistit dluhy, které se staly exekucemi, může být člověk jako dlužník evidován i u jiných institucí. Těmi jsou například finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna nebo městský úřad (pokud nevyužívá služby externího soudního exekutora), samostatně fungují i bankovní a nebankovní registry. Pro zjištění případného záznamu o dluhu je nezbytné kontaktovat každý ze jmenovaných subjektů zvlášť, přičemž poskytnutí výpisu s požadovanými informacemi se řídí jimi individuálně stanovenými podmínkami. Obvykle jde o možnost prověřit pouze vlastní osobu vč. prokázání totožnosti, registrace, specifický způsob dodání nezbytných podkladů apod. Celý proces tak může být značně administrativně náročný a zdlouhavý.
Pro úplný přehled o dluzích je v neposlední řadě vhodné potvrdit si bezdlužnost i u poskytovatelů služeb (mobilní operátoři, internet aj.), i zde je výskyt nedoplatků poměrně častou záležitostí. 
 

Shrnutí článku

 • Pro evidenci dluhů v ČR neexistuje žádný centrální systém, pouze samostatně fungující registry, z nichž nejdostupnější způsob, jak zjistit dluhy, nabízí registr exekucí. 
 • Získat výpis z registru exekucí je možné online, bez registrace a pro libovolnou osobu na Kontrolaexekuce.cz
 • Výpis je na základě vyhlášky vždy zpoplatněn, zjistit dluhy zdarma tak není možné.
 • Pro úplný přehled o dluzích lze doporučit prověřit i další instituce, u nichž by nějaký závazek mohl vzniknout. 
   
Autor: jn