2.6.2022

Jak zjistit exekuci, přehledný návod

Do problémů s dluhy a exekucemi se dostává stále více lidí, s ohledem na rostoucí životní náklady lze předpokládat, že počet dlužníků bude narůstat. Přitom bezdlužnost - ať už vlastní nebo subjektu, se kterým je navazován nějaký právní vztah - je jedním z důležitých aspektů, které mohou hrát roli v řadě situací. Jaké jsou tedy možnosti, jak zjistit dluhy nebo zda je někdo v exekuci? 

Jak zjistit exekuci online a bez zdlouhavé administrativy

V České republice jsou všechny exekuce nařízené dle exekučního řádu zaznamenávány do evidence exekucí. Zatímco u jiných obdobných databází je pro nahlédnutí nutné ověření totožnosti, ověřený podpis, plná moc kontrolované osoby či jiné náležitosti, evidence exekucí je databází veřejnou a prostřednictvím registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz je možné z ní získat informace online a zcela bez registrace. Vyhledat lze přitom libovolný subjekt, aniž by bylo nutné jakékoliv potvrzení, celý proces je anonymní. 

Víte, že:
Na webu Kontrolaexekuce.cz je možné prověřit a získat ověřené  informace o případných exekucích pro libovolnou osobu, online, bez registrace a výsledek kontroly je ihned k dispozici.

Výpis z registru exekucí - snadný způsob, jak zjistit exekuce na osobu i firmu

Informace o případných dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, jsou poskytovány formou výpisu z registru exekucí. Výpis lze získat jak pro fyzickou osobu, tak i právnickou - tedy firmu. Liší se pouze vstupními údaji, které jsou pro vyhledání příslušné osoby nezbytné. V případě fyzické osoby to je buď kombinace jména, příjmení a data narození, nebo rodné číslo. Firmu lze dohledat podle identifikačního čísla, tedy IČO. Kromě rodného čísla jsou přitom všechny tyto údaje veřejně dohledatelné, pomoci může živnostenský nebo obchodní rejstřík. 

Výpisem z registru exekucí lze zjistit:

 • exekuce na osobu nebo firmu, vč. jejich počtu
 • datum nařízení exekuce
 • spisovou značku.

Detail exekuce obvykle poskytne:

 • výši dlužné částky
 • kontakt na exekutora
 • příslušný soud a exekutorský úřad
 • jiné, exekutorem zadané údaje.
   
Jak zjistit dluhy v registru exekucí, pokud neznám některý z údajů?
Pokud osoba, která má být prověřena, podniká, lze datum narození zjistit pomocí IČO v živnostenském rejstříku. Pokud je známa adresa subjektu, vyhledání je možné i podle celého jména. Součástí záznamu je pak i potřebné datum narození. IČO je dohledatelné v obchodním rejstříku, nicméně většina firem jej uvádí i přímo v rámci kontaktů na webových stránkách.

Proč je důležité vědět, jak zjistit, zda je někdo v exekuci

Nejčastěji je výpis z registru exekucí využíván pro kontrolu na své jméno. Buď za účelem získání přehledu o svých závazcích, který je nezbytný k jejich řešení, nebo pro ověření bezdlužnosti, tj. zda neexistují nějaké exekuce, které mohly vzniknout bez vědomí dotyčného. Případné takové závazky by mohly být značnou komplikací např. při žádosti o půjčku i v řadě dalších situací.

Prověření subjektů, ať už osob či firem, by mělo být běžnou součástí výběru nového nájemníka, náboru zaměstnanců, koupě nákladnější věci movité i nemovité nebo navazování nových obchodních spoluprací. Pokud by druhá strana měla záznam v evidenci exekucí, lze předpokládat možné problémy s platební morálkou a je tedy na místě zvážit, zda riskovat přenesení důsledků vedených exekucí i na třetí strany. Předchozí kontrola v registru exekucí může tato rizika včas odhalit a ušetřit tak řadu komplikací. 

Zjistit exekuci zdarma se nevyplatí. Pozor na podvody

Jedním z nejčastějších dotazů je ten, jak zjistit exekuci zdarma. Poskytování informací z evidence exekucí se řídí vyhláškou č.329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, jež mimo jiné ukotvuje i platbu za výpis. Prověření dlužníků v databázi je tedy vždy zpoplatněno a pokud někdo nabízí výpis zdarma, nezřídka bývá následně “zaplacen” zneužitím poskytnutých osobních údajů. Poplatek za výpis od ověřených služeb je akceptovatelný a za ověřenost a aktuálnost takto získaných informací odpovídají přímo exekutoři.


Shrnutí 

 • Zjistit exekuce libovolné osoby je možné online a bez nutnosti souhlasu prověřované osoby. 
 • Informace jsou poskytovány formou výpisu z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz
 • Součástí je vždy poplatek daný vyhláškou, zjistit dluhy zdarma tedy není možné.
 • Výpis je vhodný pro zjištění vlastních závazků i jako součást prevence dopadů zadlužení jiných.
   
Autor: jn