10.7.2022

Katastr dlužníků: online kontrola dluhů

Je-li dluh po splatnosti delší dobu a dlužník není schopen nebo ochoten splnit svůj závazek, může dojít k jeho vymáhání formou exekuce. Takové dluhy jsou pak dohledatelné v dlužnické databázi - registru exekucí, označovaném často též jako katastr exekucí či dlužníků (v článku je dále pracováno s tímto označením, pozn. autora). Jde o veřejnou a tedy komukoli přístupnou databázi, prověřit v ní, zda se někdo potýká s neschopností plnit své závazky - a případně v jakém rozsahu - tak může každý. Jak informace z katastru dlužníků získat, co vše výpis z katastru exekuce obsahuje a kdy dochází k výmazu z katastru exekuce? 

Katastr dlužníků využívá ověřené informace z exekutorské databáze

Zkontrolovat dluhy / exekuce kohokoli umožňuje portál Kontrolaexekuce.cz. Zdrojem dat pro výpis z katastru exekuce jako výsledku takové kontroly je databáze spravovaná přímo Exekutorskou komorou ČR, tj. jde o nejaktuálnější údaje se zárukou ověřenosti, která lze o dlužnících získat. Přístup k nim navíc není nijak omezen - výpis je dostupný bez registrace, ověření totožnosti nebo jiných podmínek, pouze je nutné uhradit poplatek, který je stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. 

Poskytování informací z katastru dlužníků je na základě vyhlášky č. 329/2008 Sb., o evidenci exekucí, vázáno poplatkem. Výpis z katastru exekuce je tak vždy a pouze poplatek.

Výpis z katastru exekuce je dostupný na základě veřejně známých údajů

Výpis z katastru dlužníků je k dispozici ihned po vyplnění základních údajů o kontrolovaném subjektu v tomto formuláři. Pro vyhledání osob jde o celé jméno+datum narození, nebo rodné číslo, identifikátorem pro firmy je IČO. Samotný výpis z katastru exekuce obsahuje nejen informaci, zda jsou na kontrolovaného/kontrolovanou vedena nějaká exekuční řízení, ale i jejich počet, datum nařízení a spisovou značku. Výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další náležitosti záznamu bývají součástí detailu exekuce.
Pokud je nález negativní, znamená to, že subjekt aktuálně nemá žádné exekuce, nicméně zda se v minulosti s problémem splácení závazků potýkal, již prokázat nelze. V katastru dlužníků jsou totiž vedena pouze právě probíhající exekuční řízení. 

Výmaz z katastru exekuce: lhůta pro výmaz a kontrolní výpis

Je-li exekuční řízení ukončeno - ať už jakoukoli formou, je exekutor, který je vedením exekuce pověřen, povinen zhruba do 15 dnů provést výmaz takového záznamu z katastru dlužníků. Právě vlivem této skutečnosti nejsou záznamy o exekucích z minulosti dohledatelné. Může se ale stát, že exekutor nedostojí své povinnosti a katastr dlužníků bude příslušný záznam stále vykazovat. V situaci, kdy někdo např. žádá o půjčku, může být tato úřední chyba značnou komplikací. Proto je vhodné po uplynutí zmíněné lhůty ověřit formou kontrolního výpisu, že výmaz z katastru exekuce byl řádně proveden

Přehled o exekucích nebo platební morálka jiných: důvodů pro výpis z katastru exekuce je mnoho

Jednoznačně nejčastějším důvodem, pro který je katastr dlužníků využíván, je zájem o zjištění vlastních závazků, a to nejen těch, kterých si je člověk vědom. Vlivem opomenutí nějaké platby, pokuty nebo nedoručené pošty se může stát, že se člověk stane dlužníkem i bez vlastního vědomí - jde o tzv. nevědomé exekuce. Výpis z katastru exekuce dokáže pak odhalit i tyto případy, a to včas, než se dlužná částka navýší i o násobky vč. dodatečných nákladů exekuce. Pravidelná kontrola v katastru dlužníků tak slouží jako určitá prevence před těmito nepříjemnostmi. Pokud je nález kontroly negativní, tj. žádné aktivní exekuce nejsou dohledány, může výpis posloužit jako potvrzení bezdlužnosti

Podnětem k využití katastru exekuce může ale být i výběr nového nájemníka, koupě auta, bytu, dojednávání nové obchodní spolupráce nebo i půjčka známému. Jakýkoli smluvní vztah s osobou, která se potýká s exekucemi, je totiž značně rizikový, s nebezpečím, že se výkon exekuce dotkne i vašeho majetku nebo podnikání. 

Katastr dlužníků - doplňující informace
Jak už bylo zmíněno, katastr dlužníků  spravovaný Exekutorskou komorou ČR obsahuje pouze aktuální závazky vymáhané v podobě exekuce. Pro získání přehledu o dluzích jakéhokoliv typu, s kterými se člověk může potýkat, by bylo nezbytné obrátit se jednotlivě na veškeré instituce či společnosti, u nichž by nějaký takový závazek mohl být evidován - od finančního úřadu, ČSSZ, zdravotních pojišťoven přes městské úřady po poskytovatele služeb typu mobilní operátoři apod. Jelikož v ČR žádná jednotná evidence všech takových závazků neexistuje, lze si odvodit, že jde o časově a administrativně náročnou lustraci - navíc s mnoha omezeními typu nezbytného ověření totožnosti, plné moci kontrolovaného apod. Oproti tomu výpis z katastru exekuce na Kontrolaexekuce.cz představuje způsob, jak snadno a rychle prověřit spolehlivost ve smyslu platební morálky kohokoli, a je tak významnou součástí prevence před problémy s dluhy, příp. jejich prohlubování.

Shrnutí článku

  • V katastru dlužníků jsou evidovány dluhy, které jsou vymáhány v podobě exekuce.
  • Výpis z katastru exekuce je dostupný online i bez registrace, a to na Kontrolaexekuce.cz. Jediným omezením je poplatek daný vyhláškou.
  • Data do katastru dlužníků zapisují přímo exekutoři, jde tak o spolehlivý a ověřený zdroj informací.
  • Výmaz z katastru exekuce provádí exekutor, kontrolním výpisem je vhodné prověřit, zda byl záznam ukončené exekuce skutečně smazán.
Autor: jn