27.6.2022

Lustrace exekucí: prověřte anonymně dluhy kohokoli

Pojem lustrace obecně označuje kontrolu údajů v evidencích a rejstřících. I přes zcela neutrální definici může mít výraz “někoho prolustrovat” poněkud negativní konotaci. Přitom při uzavírání smluv, nových spoluprací, v obchodní sféře ale i oblasti osobních financí je lustrace podstatnou součástí prevence před nežádoucími problémy plynoucími ze zadlužení. Jakým způsobem lustraci provést a jaké má přínosy?

Lustrace exekucí bez registrace a jen s několika údaji

Lustrací exekucí rozumíme kontrolu v exekuční databázi, konkrétně registru exekucí, kterou lze zjistit, zda prověřovaný subjekt má, nebo nemá nějaké exekuce. Informace pro výpis (jako výsledek kontroly) jsou čerpána z veřejné databáze, přístup do ní je umožněn přes formulář na webu Kontrolaexekuce.cz. Jako vstupní údaje jsou přitom potřeba pouze základní data jako jméno, příjmení, datum narození, nebo rodné číslo (pro fyzickou osobu), u firem se zadává IČO. 

Prolustrovat lze takto libovolnou právnickou i fyzickou osobu a stejně tak přístup do databáze je umožněn každému. Žádná registrace ani doložení dokladů s ověřením totožnosti není potřeba.

Ačkoli je lustrace exekuce osob zcela legální a měl by k ní přistoupit každý, kdo se chce vyvarovat zbytečných problémů s dluhy, může být - zejména při prověřování někoho jiného - vnímána negativně, jako projev nedůvěry. Vzhledem k tomu lze za jeden z největších benefitů kontroly přes Kontrolaexekuce.cz uvést absolutní anonymitu, kdy se prověřovaná osoba nikdy nedozví, kdo nebo proč ji lustroval.

Výsledek lustrace exekucí online i na e-mail

Po zadání výše zmíněných údajů a preferované platební metody je ihned možné zjistit, potýká-li se daný subjekt s nějakými nesplacenými závazky. Výsledkem lustrace exekucí je výpis s přehledem záznamů o aktuálně probíhajících exekučních řízení. U každého záznamu je uvedeno též datum nařízení exekuce a jednoznačná identifikační značka - spisové číslo. Další náležitosti exekuce jako výše dlužné částky, kontakt na exekutora, exekutorský úřad nebo příslušný soud jsou obvykle součástí detailu záznamu. 
Kromě okamžitého zobrazení výsledku je výpis v PDF formátu ve formě odkazu zaslán i na e-mail.

Upozornění:
Pokud se někdo potýká či v minulosti potýkal s exekucemi, neznamená to, že bude jako dlužník evidován navždy. Evidence exekucí zahrnuje pouze právě probíhající řízení a po jejich ukončení je povinností exekutora provést přibližně do 15 dnů výmaz z databáze. Historické záznamy tak při lustraci exekucí dohledatelné nejsou.

Lustrace exekucí zdarma může být podvod. Poplatek je dán vyhláškou

Skutečnost, že je exekuční databáze veřejnou a kontrolu v ní může provést každý, neznamená, že lustrace není nikterak regulována. Poskytování informací z evidence se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, která stanovuje poplatek za každý výpis i detail záznamu. Z toho vyplývá, že lustrace exekucí zdarma není možná, a pokud ji někdo nabízí, pozor na možnou snahu získat tímto způsobem - navíc výměnou za výpis nulové hodnoty - citlivé osobní údaje. U ověřeného zdroje, kterým je tento, je nutné poplatek vždy uhradit.

Využití a význam lustrace exekuce - příklady z praxe

Výraz “prolustrovat někoho” bývá obvykle spojován s kontrolou jiné osoby: veřejného činitele či jinak vlivné osoby, obchodního partnera, příp. i toho životního nebo jen “ze zvědavosti” souseda. Ve skutečnosti je lustrace exekuce dle statistik mnohem častější u vlastní osoby. Jaké má v obou případech - ať už kontrola vlastní nebo kohokoli jiného - přínosy?

1. lustrace exekuce jako kontrola vlastních závazků

 • přehled o exekucích vedených na vlastní jméno
 • zjištění nebo vyloučení nevědomých exekucí
 • jistota bezdlužnosti (nezbytné např. při žádosti o půjčku)

2. lustrace exekuce jako kontrola solventnosti jiných osob / firem

 • při výběru nájemníka - ochrana před rizikem zabavení vybavení pronajímatele v rámci výkonu exekuce vedené na nájemníka
 • při koupi dražší věci - ověření, zda se předmět koupě nemůže stát součástí exekučního řízení a být tak zabaven
 • u obchodních spoluprací - představa o spolehlivosti partnera, ověření schopnosti platit za dodanou službu a absence rizika daňového ručení
 • transparentnost v partnerských i rodinných vztazích

Lustrace exekucí má význam. Varuje před riziky

Lustrace exekucí je - i přes určitou možnou negativní konotaci - zcela regulérní činností a strategickým krokem, který by měl být předcházet navázání jakékoliv spolupráce nebo vztahu s někým, jehož případná neschopnost dostát svým závazkům může mít negativní dopad i na naši osobu. Prověření vlastní osoby je zase způsobem, jak se vyhnout například zamítnutí půjčky kvůli nevědomé exekuci, prohlubování zadlužení kvůli absenci přehledu o všech závazcích nebo nečekané návštěvě exekutora.


Shrnutí článku:

 • Lustrace exekucí je způsobem, jak prověřit schopnost libovolné osoby dostát svým závazkům.
 • Prolustrovat kohokoli online, bez registrace a anonymně umožňuje web Kontrolaexekuce.cz, výsledkem lustrace je výpis z registru exekucí.
 • Poskytování informací z exekuční databáze je regulováno vyhláškou, která mj. stanovuje poplatek za výpis.
 • Lustrace exekuce je důležitá pro zjištění závazků nejen ostatních, ale i těch vlastních.
Autor: jn