1.7.2022

Ověření exekuce online: kde získat aktuální a ověřená data?

Pro ověření exekuce není aktuálně nutná ani návštěva nějaké instituce či úřadu, ani komplikované a celý proces prodlužující předkládání jakýchkoliv dokumentů. Získat přehled o závazcích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, lze i bez registrace a online. A to nejen tehdy, potřebujete-li ověřit, zda nejsou nějaká exekuční řízení vedena přímo na vaše jméno. Snadno a rychle lze případné problémy s dluhy odhalit i u libovolné osoby nebo firmy, navíc zcela anonymně. Jak na to?

Výpis z registru exekucí jako snadný a rychlý způsob ověření exekuce

Nahlédnout do registru exekucí, v němž jsou všechny aktuálně probíhající exekuce evidovány, umožňuje web Kontrolaexekuce.cz. Vyplněním formuláře s požadovanými údaji (u fyzických osob celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO) lze ihned po připsání platby získat výpis s přehledem exekucí pro libovolnou osobu. Z něho je možné zjistit nejen zda kontrolovaný subjekt má, nebo nemá nějaké exekuce, ale i jejich počet, datum nařízení a spisovou značku. Více informací - jako výše dlužné částky, kontakt na exekutora, příslušný soud nebo exekutorský úřad - je obvykle součástí detailu exekuce.

Ověření exekuce zdarma, nebo pouze za poplatek?
Evidence exekucí, z níž jsou data o dlužnících čerpána, je veřejnou databází spravovanou Exekutorskou komorou ČR. Data z ní může získat každý, nicméně poskytování informací se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je každý výpis i detail záznamu zpoplatněn. Ověření exekuce zdarma proto není možné.

Jak zjistit exekuci podle čísla aneb ověření exekuce podle spisové značky

Každá exekuce je vedena pod specifickým označením, tzv. spisovou značku. Toto číslo exekuce slouží pro jednoznačnou identifikaci záznamu, je tedy součástí všech procesů a dokumentace, které s danou exekucí souvisí.
Vzhledem k tomu, že spisová značka je pro každé exekuční řízení unikátní, je dohledání záznamu a ověření exekuce teoreticky možné i podle ní. Nicméně tento způsob je vhodný pouze tehdy, chcete-li zjistit jen informace ke konkrétní exekuci, která je vám známa. To, zdali má daný subjekt ještě nějaké další exekuce, tato forma kontroly neodhalí. Z toho důvodu je vhodnější prověření exekuce skrze registr exekucí, neboť poskytne ucelený přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních - vč. těch, která mohou být u osoby vedena i bez jejího vědomí (tzv. nevědomé exekuce - víc viz dále).

Možné způsoby ověření exekuce - přehled

1) ověření exekuce podle čísla exekuce
Možné v situaci, kdy je známa spisová značka exekuce a požadovány jsou informace jen a pouze k danému záznamu, nikoli kompletní přehled všech probíhajících exekučních řízení.

2) ověření exekuce prostřednictvím registru exekucí - DOPORUČUJEME
Zajistí přehled všech dluhů, které jsou vymáhány v podobě exekuce, vč. výše dlužné částky, kontaktu na exekutora apod., které bývají součástí detailu exekuce
umožňuje odhalit i takové závazky, které mohly vzniknout bez vědomí dotyčné osoby, a tím jejich včasné řešení.

Ověření exekuce jako základ pro řešení dluhů, potvrzení bezdlužnosti i prevence před dopady exekuce jiných

Nejčastějším důvodem pro využití registru exekucí je ověření exekuce na vlastní jméno. Přehled všech závazků je jednak důležitým předpokladem pro jejich řešení (optimální naplánování umořování dluhů), jednak - v případě negativního nálezu - slouží výpis jako potvrzení o bezdlužnosti, které je vyžadováno např. při žádosti o půjčku. Výjimkou též nejsou případy, kdy se člověk dostane do exekuční databáze i bez svého vědomí. Příčinou může být opomenutí platby nějaké pokuty (př. v MHD), za využívané služby, nepřebírání pošty nebo též ztráta dokladů a zneužití osobních údajů jinou osobou. Všem těmto situacím lze předcházet rychlou a jednoduchou kontrolou, tj. ověřením exekuce v registru exekucí

Víte, že…
Výpis z registru exekucí lze využít nejen pro ověření exekuce, ale i jejího výmazu? Po ukončení exekučního řízení by v rámci přibližně 15 dnů mělo dojít ke smazání záznamu z evidence exekucí, čímž se exekuce stává nedohledatelnou. Nicméně výmaz má na starosti exekutor a pochybení nelze vyloučit. Kontrolní výpis tyto případy dokáže spolehlivě odhalit a vyvarovat se nepříjemnostem, které mohou v důsledku nesmazané, ač neaktuální exekuce nastat.

Ověření exekuce u jiných osob je běžnou praxí při navazování spolupráce či jakékoliv formy právního vztahu s někým, u něhož je spolehlivost ve smyslu platební morálky žádoucí. Příkladem může být výběr nového nájemníka, obchodního partnera, nákup automobilu či jiné nákladnější věci - jinak řečeno takové situace, kdy by případná exekuce druhé strany mohla mít negativní dopad i na vlastní osobu nebo podnikání (př. zabavení majetku nebo předmětu koupě v rámci výkonu exekuce, nutnost daňového ručení apod.). Nicméně prověření druhé strany může být vhodné i v rámci partnerských, rodinných či přátelských vztahů, neboť je prokázáno, že většina lidí se stydí otevřeně mluvit o svých závazcích z minulosti. I pouhá půjčka známé(mu) se tak může stát nepříjemným břemenem, stejně tak výkonem exekuce bývá často dotčeno i společné jmění partnerů.


Shrnutí článku

  • Ověření exekuce je vhodné pro získání přehledu o vlastních exekucích a stejně tak prověření platební schopnosti libovolného subjektu.
  • Na webu Kontrolaexekuce.cz je ověření exekuce možné online, bez registrace, anonymně a s okamžitým výsledkem kontroly.
  • Přístup k informacím o dlužnících je regulován vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, dle které je prověření exekuce vždy zpoplatněno.
  • Ověření exekuce je možné i přes číslo exekuce (spisovou značku), touto cestou ale nelze odhalit případné nevědomé exekuce. 
     
Autor: jn