22.7.2023

Půjčka pro dlužníky s exekucí nebo se záznamem v registru: na co si dát pozor?

Získat půjčku v exekuci bývá obtížné. Banky totiž obvykle odmítají poskytnout půjčku pro dlužníky v registru, neboť nesplňují kritéria rizikovosti. Co tedy dělat, pokud se vás tato situace týká a potřebujete finanční pomoc? V článku se dozvíte, jaké jsou možnosti získání půjčky pro dlužníky a současně na co si dát pozor. 

Proč je tak těžké půjčku s exekucí získat?

Exekuce je jedním ze způsobů vymáhání dluhů, a to prostřednictvím exekutora. Během ní dochází k postižení majetku dlužníka, např. formou blokace bankovního účtu, srážek ze mzdy nebo i jeho prodeji.

Je pochopitelné, že se za těchto okolností běžné finanční instituce nejsou příliš ochotny poskytovat půjčky lidem v exekuci, neboť jsou tyto osoby považovány za rizikové a pravděpodobnost schopností splatit půjčené finanční prostředky je nízká. Proto banky všechny žadatele o půjčku předem pečlivě prověřují, včetně kontroly v registru exekucí. Výpis z této dlužnické databáze si navíc může opatřit každý, a to pro libovolnou osobu nebo firmu. Díky tomu je nejen možné zkontrolovat anonymně kohokoli, ale zároveň si i ověřit, jaké informace o vás kdokoli  - včetně instituce, u které žádáte o půjčku - může získat. Není výjimkou, že díky výpisu se dlužníci dozví také o dluzích, kterých si ani sami nebyli vědomi. 

Mám exekuci a potřebuji půjčku. Na koho se obrátit?

Při žádosti o jakoukoliv půjčku je nutné počítat s tím, že si vás vždy každá instituce nebo společnost bude prověřovat ve smyslu úvěrové historie či aktuální schopnosti splácet. Proto je dobré mít i sám přehled o všech závazcích, neboť v případě zamítnutí půjčky vám již nikdo neřekne, z jakého důvodu se tak stalo. Rovněž zamlčení nějakých dluhů (ač neúmyslně, z pouhé nevědomosti) se projeví negativně na hodnocení důvěryhodnosti a ovlivní tím i nižší šanci na schválení půjčky, která je v případě půjček pro dlužníky už i tak nízká. 

Na koho se tedy s žádostí o půjčku v exekuci obrátit? 

Nebankovní společnosti

Některé nebankovní společnosti jsou ochotny poskytnout půjčku i lidem s exekucí, které banky odmítly. Nicméně je třeba zdůraznit, že tyto půjčky pro dlužníky jsou zpravidla výrazně dražší kvůli vysokým úrokům i souvisejícím poplatkům. Běžnou praxí také bývá využívání psychologického nátlaku. Je proto vhodné si před využitím půjčky v exekuci od některé z nebankovních společností alespoň ověřit, zda disponuje licencí od České národní banky, která je povinná ze zákona, a pečlivě se seznámit se smluvními podmínkami (včetně drobných poznámek pod čarou).

Půjčka pro dlužníky od soukromé osoby

Poskytnout půjčku v exekuci jsou ochotny i některé soukromé subjekty. Riziko, že zde narazíte na neseriózní nabídky za hranicí zákona, které zneužívají situace dlužníků, je však v tomto případě ještě vyšší.

UPOZORNĚNÍ:
V žádném případě nepřistupujte na půjčku zajištěnou směnkou! I když některé subjekty mohou za těchto podmínek slíbit i dlouhodobé půjčku pro dlužníky, a to klidně v hotovosti na ruku, půjčky zajištěné směnkou jsou protizákonné a hrozí za ně pokuta až několik milionů korun. Tyto půjčky jsou navíc často i u nízkých částek podmíněny ručením vlastním majetkem a dlužník tak nejenže může snadno přijít o vše, ale ve výsledku vlastně ani neví, komu dluží.

U půjček od soukromých osob se lze setkat také s tzv. “peer to peer” půjčkami (P2P), které umožňují půjčování peněz mezi jednotlivci prostřednictvím online platformy. Avšak i zde je součástí procesu prověřování žadatelů o půjčku, i když možná ne tak pečlivé jako u bank, a je pravděpodobné, že žádost o půjčku pro dlužníky evidované v registru bude zamítnuta.

Půjčka od rodiny nebo přátel

Je-li to možné, zvažte žádost o finanční výpomoc od rodiny nebo přátel. Z hlediska minimalizace rizik jde o nejbezpečnější variantu půjčky v exekuci, avšak je nutné brát v potaz vliv na vzájemné vztahy. Současně i vaši blízcí si mohou v dlužnické databázi snadno zkontrolovat, jestli budete schopni půjčené peníze vrátit. Je proto vhodné být v tomto ohledu transparentní a otevřený, zejména pokud máte nějaké dluhy, o kterých vaši blízcí nevědí.

Půjčka pro dlužníky od charitativní organizace

Půjčky lidem v nouzi, včetně těm, kteří by jinak úvěr od banky nedostali, poskytují také některé charitativní organizace. Tyto půjčky jsou navíc obvykle poskytovány bezúročně nebo s velmi nízkým úrokem, na druhou stranu bývají limitovány na malé částky a poskytovány pouze pro konkrétní účely, například hrazení lékařské péče nebo neodkladné výdaje.

Na co si dát pozor u půjčky pro dlužníky

Má-li někdo exekuci a ocitne se v situaci, kdy nezbytně potřebuje další finanční prostředky, často přistoupí i na takové podmínky půjčky pro dlužníky, s kterými by za normálních okolností nikdy nesouhlasil. A právě toho se některé společnosti nabízející půjčky pro lidi v exekuci snaží zneužít. Na co konkrétně si dát pozor?

Příklady rizik spojených s půjčkou v exekuci:

  • Vysoké úrokové sazby a poplatky: Půjčky dlužníkům jsou spojeny s vyšším rizikem nesplácení, což vede poskytovatele půjčky k požadavku na výrazně vyšší úroky a poplatky. Splátky tak mohou v konečném důsledku převýšit původní částku, zejména u dlouhodobých půjček pro dlužníky.
  • Zvýšení zadlužení: Splácením dluhů prostřednictvím další půjčky vzniká dluhová spirála a šance na vyřešení finančních potíží se jen o to více snižuje. Vysoké úroky a smluvní pokuty u půjček pro lidi v exekuci navíc znamenají skokový nárůst celkového dluhu i při vynechání jedné jediné splátky.
  • Ztráta majetku: Půjčky pro dlužníky jsou často spojeny se zástavou majetku, při neschopnosti splácet tak hrozí jeho ztráta.
  • Negativní dopad na úvěrovou historii: Nesplácení půjček může negativně ovlivnit možnost získat jakoukoliv další půjčku v budoucnu (platí obecně pro všechny druhy půjček).
  • Psychologický nátlak a nekalé praktiky: Některé společnosti využívají situace dlužníků v exekuci ve svůj prospěch a s příslibem pomoci a vyřešení jejich finančních problémů je donutí souhlasit s nevýhodnými podmínkami. Mezi obvyklá “lákadla” patří např. nabídky typu “Okamžitá půjčka pro dlužníky na ruku”, “půjčky pro dlužníky s exekucí bez zástavy”,  “půjčka na ruku v exekuci”,  “půjčka pro dlužníky ihned na účet” a podobné. Stejně tak pokud někdo slibuje půjčku pro dlužníky bez registru, jde o klamání, neboť ze zákona má každá bankovní i nebankovní společnost povinnost prověřit si (mimo jiné např. v registru exekucí), jestli bude žadatel schopný splácení. 

Jak snížit rizika spojená s půjčkou v exekuci

Jak postupovat, když už se pro půjčku v exekuci rozhodnete?

  • Porovnejte různé nabídky půjček: Zaměřte se zejména na úrokové sazby, dobu splatnosti a poplatky spojené s půjčkou.
  • Přečtěte si pečlivě smlouvu a ujistěte se, že všemu uvedenému rozumíte. Právě na to, že lidé příliš nečtou, často poskytovatelé půjček pro dlužníky spoléhají.
  • Vypočítejte si předem, kolik můžete měsíčně splácet, a dle toho si vyberte půjčku s odpovídajícími splátkami. 
  • Buďte obezřetní vůči nabídkám půjček pro lidi v exekuci používající výrazy jako "ihned", "na ruku", "bez registru" a podobné. Většinou je provází zcela nevýhodné podmínky a mohou se pohybovat na hranici zákona.
  • Zvažte alternativy: Ujistěte se, že nejsou i nějaké jiné (a méně rizikové) možnosti získání finančních prostředků. Pomoci může například rodina, přátelé, organizace pomáhající lidem v nouzi, případně se zkuste obrátit na kvalifikovaného finančního poradce.

Obecně u půjček platí, že je vždy nutné být si vědom rizik s tím spojených (a to nejen u půjček v exekuci) a ani pod vlivem aktuální obtížné situace nepřistupovat bez rozmyšlení na jakoukoli nabídku. V opačném případě může tato snaha o vyřešení problémů s dluhy vyústit jen v jejich prohloubení. Mějte na paměti, že podvody a nekalé praktiky jsou v oblasti půjček poměrně běžné.

Řešení jednoho dluhu dalším není zcela ideální, proto by půjčka v exekuci měla být až poslední možností. Pokud jiná možnost přeci jen není, snažte se alespoň udržet si přehled o všech závazcích, například pomocí výpisu z registru exekucí. Vědět, kde a komu dlužíte, je pro šanci na vyřešení nebo alespoň snížení zadlužení zcela zásadní. 

Autor: vd