10.1.2023

Seznam dlužníků a kontrola exekucí online

V ČR  se dlouhodobě potýká s dluhy a exekucemi přes 700 tisíc lidí, jen v loňském roce bylo zahájeno přes 450 tis. exekucí, což je o 6,8 % více než o rok dříve. Do dluhových problémů se přitom mohou lidé dostat i nevědomky, ať už tím, že o svých závazcích ztrácí přehled, vůbec o nich, nebo i pouhým navázáním vztahu s někým, kdo se s dluhy potýká. Seznam dlužníků přitom může pomoci se těmto situacím vyhnout. 

Seznam dlužníků v exekuci může využít každý

Zkontrolovat vlastní dluhy nebo zjistit, zda je někdo dlužníkem, je možné z evidence exekucí. Tato databáze, často označovaná právě jako seznam dlužníků, je veřejnosti dostupná na Kontrolaexekuce.cz. Vyhledávat v ní dlužníky a exekuce přitom může kdokoli, navíc zcela bez registrace. Výsledkem kontroly je pak výpis z registru dlužníků, resp. výpis z registru exekucí

Jaké exekuce seznam dlužníků obsahuje, co vše lze zjistit?

Seznam dlužníků zahrnuje pouze probíhající exekuční řízení. Je-li někdo dlužníkem v okamžik kontroly, výpis z registru exekucí poskytne seznam všech exekučních řízení, datum jejich nařízení a spisovou značku. Z detailu exekuce lze pak obvykle zjistit dlužnou částku, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad, případně i další, exekutorem zadané údaje. S ohledem na to, že provozovatelem a správcem těchto dat je Exekutorská komora, seznam dlužníků zahrnuje pouze ověřené a k okamžiku zápisu aktuální informace. Po ukončení exekučního řízení by přibližně do 15 dnů mělo dojít k výmazu z databáze a seznam dlužníků exekuce už dále ve výpisu nezobrazí. 

Seznam dlužníků a exekuce - jak na výpis s výsledkem do minuty

Získat přehled o svých dluzích nebo zkontrolovat libovolnou osobu lze v několika málo krocích, a to prostřednictvím tohoto formuláře. 

 1. Vyhledání subjektu
  Pokud je vyhledávána fyzická osoba, uvádí se jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo. U právnické osoby (firmy) se zadává IČO.
   
 2. Platba
  Poskytování informací o dlužnících je regulováno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., podle níž je výpis vždy zpoplatněn. Platba probíhá přes zabezpečenou platební bránu, možná je platba kartou, převodem i formou rychlé platby.
   
 3. Výsledek kontroly
  Výpis z registru exekucí s přehledem exekucí, popř. potvrzením o bezdlužnosti je ihned k dispozici, ve formě odkazu taktéž zaslán na e-mail. 
   
Upozornění:
Nahlédnout do registru exekucí zdarma není dle výše uvedené vyhlášky možné. Pokud někdo nabízí informace o dlužnících zdarma, s velkou pravděpodobností jde o podvodné jednání s cílem vylákat osobní údaje.

Proč pravidelně kontrolovat dluhy, exekuce a tím i solventnost 

Při větším množství závazků je obtížné udržovat si přehled o dlužných částkách a řešit postupné splácení. Výpisem z registru exekucí lze snadno a rychle získat souhrn exekucí nařízených dle exekučního řádu i detaily potřebné k jejich umořování. Odhalit lze takto i nevědomé exekuce, které by v budoucnu mohly způsobit značné komplikace např. při žádosti o půjčku. 

Kromě kontroly vlastní osoby hraje seznam dlužníků podstatnou roli i v rámci prevence před navázáním právního vztahu či spolupráce se zadluženou osobou. Ověření solventnosti lze doporučit zejména v situacích jako:

 • výběr nového nájemníka
 • koupě automobilu, bytu či jiné nákladnější movité i nemovité věci
 • dojednávání nové obchodní spolupráce
 • nábor zaměstnanců.

Značnou výhodou výpisu na Kontrolaexekuce.cz je mimo jiné i anonymita, kontrolovaný se nikdy nedozví, kdo a proč ho prověřoval, a vzájemná důvěra tak není narušena. Seznam dlužníků tak nachází své uplatnění i v rámci partnerských či rodinných vztahů.
 

Shrnutí článku

 • Seznam dlužníků a evidence exekucí znamenají totéž, jde pouze o různá označení pro databázi, v níž jsou evidováni dlužníci, kteří se aktuálně potýkají s exekucemi.
 • Zkontrolovat dluhy / exekuce umožňuje výpis z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz
 • Výsledek kontroly potvrdí existenci exekucí, nebo naopak bezdlužnost.
 • Informace o dlužnících jsou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti poskytovány vždy za poplatek.
   
Autor: jn