13.3.2022

Seznam exekucí: vše, co potřebujete vědět

Seznam exekucí, nebo také přesněji výpis z registru exekucí, představuje strukturovaný přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízení. Zahrnuje exekuce jak fyzických, tak i právnických osob. Jinými slovy - pokud má někdo k datu kontroly exekuci, lze jej v tomto seznamu dohledat.

Seznam exekucí: kde a jak najít ověřené informace

Seznam exekucí je veřejným seznamem, nahlédnout do něj může kdokoli na Kontrolaexekuce.cz. Zkontrolovat lze libovolnou osobu, databáze zahrnuje jak seznam exekucí fyzických osob, tak i těch právnických. To vše online a bez nutnosti registrace. Podle kontrolovaného subjektu se odvíjí i údaje potřebné pro vyhledání - k dispozici je seznam exekucí podle jména a data narození, příp. rodného čísla, u právnických osob (firem) je nutné znát IČO. Výsledek kontroly, tedy výpis z registru exekucí, je ihned zaslán na e-mail.

Kontrola jako prevence. Kdy seznam exekucí využít?

Databáze exekucí je významným zdrojem informací pro kontrolu nejen vlastní osoby, ale i kohokoliv jiného. Nejsou výjimkou případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez vlastního vědomí. Výpis z registru dlužníků, resp. exekucí pak poskytne přehled všech závazků, které se dostaly na úroveň exekučního řízení, a může tak pomoci v řešení dluhové situace, resp. předejít prohloubení problémů s exekucemi. Obdobně při koupi dražší věci, pronájmu bytu, náboru nových zaměstnanců nebo navazování nové obchodní spolupráce je vhodné prověřit, zdali druhá strana nemá problém s platební morálkou. Případný záznam v seznamu exekucí by měl být signálem k obezřetnosti při jednání s takovou osobou. 

Veřejný seznam exekucí: co vše lze zjistit

Informace do databáze vkládá exekutor, což zaručuje, že jsou k datu zápisu (nebo aktualizace již existující exekuce) vždy aktuální a ověřené. Jejich rozsah se ale může lišit. Mezi základní údaje, které výpis ze seznamu resp. registru exekucí vždy obsahuje, patří počet aktuálně probíhajících exekucí, datum nařízení exekuce a spisová značka, případně datum aktualizace spisu. V detailu každé exekuce se dále obvykle uvádí výše dlužné částky k datu zápisu, jméno exekutora, příslušného soudu a exekutorského soudu. 

Se zaplacením dluhu dochází k ukončení a tím i smazání exekuce - seznam dlužníků už tuto exekuci dále neobsahuje a v dalším výpisu by se tak už neměla zobrazit. Za výmaz informací zodpovídá opět exekutor, učinit by tak měl obvykle v rozmezí 15 dnů. Zda se tak skutečně stalo, potvrdí až zmíněný kontrolní výpis, který lze získat prostřednictvím tohoto formuláře. Na základě zkušeností je ověření výmazu touto cestou více než vhodné. 

Seznam exekucí zdarma? Obezřetnost je na místě

Ačkoli seznam exekucí nemá žádná omezení co do osoby kontrolující i kontrolované, nadužívání této služby nad rámec kontroly pro relevantní důvody (přehled vlastních dluhů, ochrana před jednáním se zadluženými osobami apod.) není žádoucí. Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. je proto výpis vždy zpoplatněn.

Upozornění:
Žádný seznam exekucí zdarma neexistuje. Pokud někdo nabízí poskytnutí těchto informací bez poplatku, činí tak s největší pravděpodobností pouze s úmyslem vylákat osobní údaje uživatelů výměnou za výpis nulové hodnoty. Spolehlivou ochranou před tímto rizikem je využívání pouze služby s ověřenými informacemi

Shrnutí článku:

  • Seznam exekucí obsahuje přehled všech aktuálně probíhajících exekucí.
  • Výpis ze seznamu, resp. registru exekucí je dostupný na Kontrolaexekuce.cz.
  • Zkontrolovat lze v registru libovolnou osobu, online, bez registrace, zcela anonymně.
  • Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti jsou tyto informace vždy zpoplatněny.
 
Autor: jn