20.10.2022

Vyhledání exekuce podle čísla: jak postupovat

Každá exekuce je v exekuční databázi vedena pod specifickým označením - tzv. číslem exekuce, jinak též spisovou značkou, což je unikátní kombinace písmen a čísel, která slouží k jednoznačné identifikaci exekučního řízení. Z toho důvodu je toto číslo exekuce nezbytnou součástí veškeré dokumentace a procesů, které s daným záznamem souvisí. Nicméně pro vyhledávání v exekuční databázi je vhodné využít jiný postup než přímo vyhledání exekuce podle čísla. Proč a jak tedy postupovat, je vysvětleno dále v článku.

Vyhledání exekuce podle čísla: doporučený postup

Často se stává, že se dlužník od zaměstnavatele nebo banky (např. po stržení peněz z účtu nebo z výplaty) dozví o existenci exekuce, nicméně zjistí pouze číslo exekuce, žádné další informace nemá k dispozici. Případně zná toto číslo z exekučního spisu nebo úřední korespondence. Nabízí se tedy otázka, jak zjistit exekuci podle čísla a tedy i více detailů o tomto dluhu. Vyhledání exekuce podle čísla ale není zcela ideální, a to z několika důvodů, které jsou popsány dále. Výrazně vhodnější a efektivnější způsob pro získání informací o exekuci (exekucích) je získání kompletního výpisu z registru exekucí, který je dostupný na Kontrolaexekuce.cz


Proč je lepší výpis z registru exekucí než pouhé vyhledání exekuce podle čísla?

1) CENA
Při vyhledání exekuce podle čísla exekuce lze zjistit informace pouze o jedné konkrétní exekuci. Při využití registru exekucí je možné za stejnou cenu získat kompletní výpis všech exekucí, které jsou u dlužníka evidovány. 

2) PŘEHLED O VŠECH EXEKUCÍCH DLUŽNÍKA, VČETNĚ MOŽNÉHO ODHALENÍ NEVĚDOMÝCH EXEKUCÍ
Pokud je na někoho nařízena exekuce, je pravděpodobné, že nepůjde o jediný závazek a dluhů v podobě exekuce bude více. Vyhledání exekuce podle čísla tyto případy neodhalí! Naopak registr exekucí poskytne výpis se všemi aktuálními exekucemi - což je žádoucí nejen z pozice dlužníka pro jejich řešení, ale i při kontrole jiné osoby pro odhalení její spolehlivosti a schopnosti dostát svým závazkům.


Kompletní výpis z registru exekucí - výhody a údaje potřebné pro vyhledávání exekucí

Jak bylo zmíněno výše, z hlediska ceny i komplexnosti informací je výhodnější pořídit si výpis z registru exekucí než pouhé vyhledávání exekuce podle čísla. Při kontrole v registru exekucí totiž není ověřována jen a pouze konkrétní exekuce, nýbrž je výsledkem přehled všech exekucí, které jsou v daný okamžik u nějaké osoby nebo firmy evidovány. Včetně té, kterou jste chtěli podle čísla exekuce vyhledat, za předpokladu, že je v databázi exekucí stále evidována (viz odst. o výmazu exekuce na konci článku).

Výpis z registru exekucí je tedy nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak získat buď přehled o vlastních nesplacených závazcích a s tím i podklad pro jejich řešení, nebo prověřit libovolný subjekt a zjistit, jak je na tom s dluhy.

Upozornění:
Číslo exekuce je navázáno jen na jeden konkrétní záznam exekuce. Má-li dlužník exekucí více, nelze z vyhledání exekuce podle čísla exekuce zjistit. Už jen z toho důvodu je vhodnější využít registr exekucí a za stejnou cenu získat výpis s přehledem všech exekucí. 

Pro získání tohoto výpisu je potřeba znát celé jméno dlužníka a datum narození. Případně lze osoby vyhledat také podle rodného čísla. U firem je nezbytné znát IČO. S výjimkou rodného čísla jde o údaje, které jsou snadno zjistitelné např. z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Jak zjistit exekuce v registru exekucí krok za krokem


1. na hlavní straně webu Kontrolaexekuce.cz zvolit možnost, podle níž mají být exekuce vyhledávány:

  • exekuce podle rodného čísla (u osob),
  • exekuce podle identifikačního čísla - IČO (u firem)
  • nebo na základě kombinace jména, příjmení a data narozen. 

2. kontrola zadaných údajů a výběr typu platby

3. výpis s přehledem VŠECH zapsaných exekucí u prověřované osoby nebo firmy je ihned k dispozici, a to včetně čísla exekuce (spisové značky) a data nařízení. Ke každému záznamu lze získat detail s dalšími informacemi jako je kontakt na exekutora, výše dlužné částky a příp. jiné náležitosti exekuce.

Žádná registrace není třeba a zkontrolována takto může být libovolná osoba i firma. 

Neznám číslo exekuce. Jak ho zjistit?

Číslo exekuce je podstatnou součástí každého exekučního řízení. Pokud chce dlužník např. od exekutora nebo exekutorského soudu získat nějaké informace o své exekuci, bez čísla exekuce mu nemohou být žádné sděleny. Jak ho tedy zjistit?

Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je opět výpis z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz. Do formuláře na hlavní straně webu stačí uvést jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, případně u firem IČO, a spolu s přehledem všech exekucí je u každého záznamu ihned k dispozici i exekuční číslo.

Spisovou značku je dále možné zjistit i z listin týkajících se exekuce, které jsou dlužníkovi zasílány poštou. Obvykle je uvedena v pravém horním rohu dokumentu. O její sdělení lze požádat také tam, kde jste se o exekuci dozvěděli (u zaměstnavatele, v bance, na katastrálním úřadě…), případně osobní návštěvou exekutorského úřadu. Jak je tedy zřejmé, nejsnazší cestou je zmíněný výpis z registru exekucí. 

Víte, že...
Číslo exekuce je vždy ve tvaru 012 EX 1234/11, kdy:
  • číslo před lomítkem (1234) je pořadovým číslem exekuce
  • číslo za lomítkem (11) je rok, v němž byla exekuce zahájena
  • EX označuje exekuci.

Smazání exekuce z registru exekucí

V registru exekucí jsou evidovány vždy pouze aktuální, právě probíhající exekuce. Je-li exekuční řízení ukončeno, údaje o exekuci jsou z registru exekucí vymazány obvykle v rámci 15 dnů a nejsou dále nijak dohledatelné. Pokud tedy někdo měl v minulosti záznam v dlužnické databázi a potýkal se s exekucemi, není již možné jakýmkoli způsobem ověřit. 
 

Autor: lb