4.6.2022

Vyhledávání exekucí online

V České republice se s dluhy a exekucemi potýká stále více lidí. Příčinou jsou jednak rostoucí životní náklady, mnohdy k tomu ale přispívá i ztráta přehledu o všech svých závazcích, což samozřejmě výrazně komplikuje jejich řešení. Zvyšující se zadluženost populace se zároveň může dotknout těch, kteří sami žádné nesplacené závazky nemají, ale navážou právní vztah s někým, kdo se s exekucemi potýká. Snadným a rychlým způsobem, jak těmto situacím předejít, je vyhledání exekuce v registru exekucí.

Výsledek vyhledávání exekucí zobrazí výpis z registru exekucí

Vyhledávání exekucí je možné přes formulář na Kontrolaexekuce.cz. Požadovány jsou pouze základní, běžné dostupné údaje - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, nebo pouze rodné číslo, u firem probíhá vyhledání exekuce podle čísla, konkrétně IČO. Výsledkem kontroly je výpis z registru exekucí, který potvrdí, jsou-li u prověřovaného subjektu nějaká aktivní exekuční řízení, případně i jejich počet, datum nařízení a spisová značka. Výše dlužné částky a další podrobnosti jako kontakt na exekutora, exekutorský úřad apod. bývají součástí detailu exekuce.

Víte, že...
Dohledatelná jsou pouze právě probíhající exekuční řízení. Po ukončení exekuce by přibližně do 15 dnů mělo dle pravidel Exekutorské komory dojít k jejímu výmazu z databáze a informace o exekuci již nejsou dostupné.

Vyhledání exekucí bez zdlouhavé administrativy? Zapomeňte na úřady.

Jednou z největších výhod zmíněného portálu je možnost vyhledávání exekucí pro libovolnou osobu, bez registrace, anonymně a s okamžitým výsledkem. Žádná zdlouhavá administrativa či omezení v podobě ověření totožnosti, plné moci kontrolované osoby apod., jako je u jiných institucí zvykem. I to je jedním z důvodů, proč je uživateli tento způsob vyhledání dlužníků preferován.

Vyhledávač exekucí s ověřenými daty vs. podvodné nabídky vyhledávání exekucí zdarma

Zdrojem dat pro vyhledávač exekucí na Kontrolaexekuce.cz je oficiální exekutorská databáze, do níž záznamy o exekucích zanáší přímo exekutoři. Kontrola potenciálních dlužníků na tomto webu je tedy zárukou získání ověřených a k okamžiku kontroly aktuálních dat. 

V té souvislosti je vhodné upozornit na klamavé nabídky o možnosti vyhledávání exekucí zdarma. Poskytování informací o dlužnících je regulováno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, dle které je příslušný výpis a stejně tak jeho detail vždy zpoplatněn. Pokud tedy někdo nabízí vyhledávání exekucí zdarma, je zde riziko zneužití osobních údajů výměnou za výpis obsahující neaktuální či zcela nepoužitelné informace.

Kdy vyhledávání exekucí využít - příklady situací

Mezi nejčastější důvody pro využití registru exekucí je kontrola vlastních závazků. Existují případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez vlastního vědomí - např. v mládí nezaplacenou pokutou, nespárováním nějaké platby nebo odcizením dokladů a následným zneužití osobních údajů.  Díky včasnému vyhledání exekucí je možné takový závazek odhalit dříve, než se dlužná částka vyšplhá na násobky původní hodnoty. Kontrolou jiných osob lze zase předejít komplikacím, které by bylo nezbytné řešit, pokud by byla navázán smluvní vztah s nesolventním subjektem. Ať už jde o nájemní, obchodní, kupní smlouvu nebo i půjčka známému, exekuce druhé strany by znamenala nepříjemné břemeno pro všechny zainteresované. V neposlední řadě kontrola v registru exekucí slouží i jako potvrzení, že po ukončení exekuce došlo k výmazu záznamu. V případě řádně smazané exekuce vyhledávání tuto položku již mezi výsledky kontroly nezobrazí. 

Shrnutí článku

  • Vyhledávání exekucí je možné skrze registr exekucí, který je dostupný na Kontrolaexekuce.cz
  • Vyhledání dlužníků je přístupné každému bez omezení, není potřeba registrace ani ověření totožnosti.
  • Dohledatelná jsou pouze aktivní exekuční řízení.
  • Dle vyhlášky č.329/2008 Sb. není vyhledávání exekucí zdarma možné.
Autor: jn