3.6.2022

Výpis dlužníků, prověření dluhů online

Výpis dlužníků umožňuje získat přehled o závazcích vůči jiným subjektům. Poskytuje tak důležité podklady pro řešení vlastních dluhů, respektive exekucí, zároveň je způsobem, jak snadno a rychle prověřit jiné subjekty, jejich platební schopnost a tím i důvěryhodnost. 

Pro správnost je vhodné uvést, že ačkoli se pojem výpis dlužníků běžně používá, formálně jde o výpis z registru exekucí. Pokud je totiž úhrada dluhu v prodlení delší dobu, ve většině případů se dostává do exekuční databáze - evidence či též registru exekucí. A právě z tohoto registru jsou tedy poté informace o dlužnících čerpány.

Získat výpis dlužníků je snadné. Stačí základní, běžně dostupné údaje

Prověřit, zda někdo má, nebo nemá nějaké závazky po splatnosti, je možné na Kontrolaexekuce.cz. Nezbytné jsou k tomu pouze základní, snadno dohledatelné údaje o daném subjektu - v případě fyzické osoby to je její jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u firmy je podstatné znát její IČO. Žádné další vstupní údaje nejsou potřeba, a to ani o osobě kontrolujícího, informace jsou dostupné bez registrace či jiných omezení. Výsledkem kontroly je pak již zmíněný výpis dlužníků, resp. výpis z registru exekucí. K dispozici je v podstatě ihned online i ve formátu PDF, vč. zaslání odkazu na e-mail. 

Počet exekucí, číslo exekuce nebo dlužnou částku - co dalšího lze z výpisu dlužníků zjistit?

Pokud jsou v registru u kontrolovaného subjektu evidována nějaká aktuální exekuční řízení, výpis dlužníků informuje o jejich počtu, kdy byla každá jednotlivá exekuce nařízena a jaká je její spisová značka (někdy též označována jako spisové číslo). Ta slouží k jednoznačné identifikaci záznamu, ve všech procesech spojených s danou exekucí tak musí být uvedena. Detail exekuce obvykle obsahuje výši dlužné částky k datu zápisu, kontakt na exekutora, exekutorský úřad, příslušný soud, příp. i další upřesňující položky.

Které exekuce výpis dlužníků zahrnuje, co se děje po ukončení exekučního řízení

Exekuční databáze obsahuje jen aktuálně probíhající exekuční řízení, dříve ukončené exekuce výpis dlužníků nezahrnuje. Za výmaz příslušného záznamu je přitom zodpovědný exekutor, provést by tak měl přibližně v rámci 15 dnů. Pokud tak neučiní - a tyto případy nejsou výjimkou - může záznam o exekuci, jakkoli již neplatný, způsobit značné komplikace, obzvláště v situacích, kdy je bezdlužnost podstatným kritériem (tedy například při žádosti o půjčku). Vyhnout se tomuto riziku lze provedením kontrolního výpisu, který potvrdí, zda k výmazu exekuce z databáze skutečně došlo

Ověřená data, prověření kohokoliv a další výhody výpisu dlužníků

Informace o dlužnících jsou čerpána výhradně z exekuční databáze spravované Exekutorskou komorou České republiky, což poskytuje záruku, že výpis z registru exekucí poskytuje pouze ověřená a k okamžiku zápisu exekuce aktuální data. Kromě toho má tato forma prověření závazků skrze web Kontrolaexekuce.cz i další výhody.

Hlavní výhody kontroly na Kontrolaexekuce.cz
 • Rychlá a jednoduchá prověrka bez zdlouhavé administrativy
 • Vyhledání libovolné osoby i firmy
 • Snadná dostupnost informací, online, bez registrace, anonymně
 • Přístup k detailním informacím vč. dlužné částky.
 • Výsledek kontroly ihned k dispozici
 • Potvrzení bezdlužnosti, pokud kontrola neprokáže žádné záznamy o exekuci
 • Platba přes zabezpečenou platební bránu.

Poplatek za výpis dlužníků stanovuje vyhláška

Z výše uvedeného vyplývá, že do dlužnické databáze, tedy registru exekucí, sice může nahlédnout každý, nicméně informace o dlužnících jsou poskytovány pouze za poplatek. Zpoplatnění výpisu a rovněž každého detailu se přitom opírá o vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. Získat výpis dlužníků zdarma není možné, a pokud jej i přesto někdo nabízí, je značná pravděpodobnost, že obdržený výpis bude zcela bezcenný, navíc s rizikem zneužití osobních dat.

Přehled o vlastních exekucích i potvrzení solventnosti. Kdy je výpis dlužníků užitečný?

Jedním z největších přínosů pravidelné kontroly v registru exekucí je přehled o vlastních závazcích, včetně těch, které mohly vzniknout i nevědomky (např. nezaplacenou pokutou z MHD v mládí, ztrátou dokladů a zneužitím osobních údajů apod.). Pokud kontrola potvrdí, že na dané jméno nebo IČO nejsou aktuálně vedeny žádné záznamy o exekucích, slouží výpis dlužníků jako tzv. jistota (potvrzení) bezdlužnosti.

Vzhledem k tomu, že navázání právního vztahu s někým v exekuci je spojeno s řadou rizik - ať už neschopností platit za poskytnuté služby nebo tím, že se exekuce mohou dotknout i majetku, který nepatří dlužníkovi, je kontrola záznamu v registru exekucí důležitá i při výběru nového nájemníka, zaměstnance, obchodního partnera, koupi automobilu nebo jiné nákladné věci. Díky výpisu dlužníků lze snadno a rychle získat určitou představu o spolehlivosti a solventnosti druhé strany a vyhnout se tak zbytečným problémům.


Shrnutí článku:

 • Jak výpis dlužníků je označován výsledek kontroly v dlužnické databázi, konkrétně registru exekucí.
 • Prověřit je možné sebe i kohokoliv jiného - osobu i firmu, a to zcela bez registrace.
 • Výpis dlužníků získaný na Kontrolaexekuce.cz obsahuje vždy jen ověřené informace, neboť jsou čerpány přímo z exekutorské databáze.
 • Poskytování informací o dlužnících se řídí vyhláškou č. 329/2008 Sb., dle které je nahlížení do databáze vždy zpoplatněno.
   
Autor: jn