4.6.2023

Výpis z exekučního rejstříku

Výpis z exekučního rejstříku je užitečný nejen pro kontrolu vlastních dluhů, ale i kohokoliv jiného, u koho je žádoucí vědět, nemá-li problém s plněním finančních závazků. Hojně je tak využíván například zaměstnavateli, bankami, pronajímateli nebo obchodními společnostmi. Navíc pro získání výpisu není potřeba žádná registrace a k dispozici je v podstatě do minuty. Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář na webu Kontrolaexekuce.cz.

Jak získat výpis z exekučního rejstříku

Pro získání výpisu z exekučního rejstříku je potřeba o dotyčné osobě nebo firmě znát základní údaje jako je celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo (platí pro osoby), u firem je vyhledávacím parametrem IČO. Žádné další údaje, plná moc nebo potvrzení není vyžadováno a výpis je k dispozici v podstatě ihned.

Pro získání výpisu z exekučního rejstříku: 

  1. Přejděte na hlavní stranu webu Kontrolaexekuce.cz
  2. Podle toho, koho chcete zkontrolovat, vyplňte potřebné údaje.
  3. Zvolte preferovaný způsob platby.
  4. Uveďte e-mail, kam bude zaslán výsledek kontroly, tedy výpis z exekučního rejstříku.
     
enlightened DOPORUČENÍ
Výpis z exekučního rejstříku je zaslán vždy až po připsání platby. Pokud jej chcete mít k dispozici ihned, doporučujeme zvolit platbu kartou nebo rychlým převodem.

Proč je výpis z exekučního rejstříku zpoplatněn? Databáze, z níž jsou data pro výpis čerpána, je sice veřejná a nahlédnout do ní může každý, nicméně poskytování informací z ní se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., která mimo jiné stanovuje poplatek za výpis jako takový a stejně tak detail každého exekučního řízení. Důvodem jsou jednak administrativní náklady, jednak snaha o určitou regulaci, aby nedocházelo k nežádoucímu nadužívání služby.

Co zjistíte z výpisu z exekučního rejstříku

Výsledek kontroly v exekučním rejstříku může mít v zásadě dvě podoby. Buď prokáže, že kontrolovaný nemá v registru v danou chvíli žádný záznam o exekucích, a výpis tak může posloužit jako potvrzení o bezdlužnosti. Pravost informací ve výpisu si lze navíc snadno ověřit přes QR kód, který je součástí výpisu. 

Pokud kontrolovaný subjekt má nějaké exekuce, resp. aktuálně je na něj vedeno exekuční řízení a je tedy zapsán v registru jako dlužník, výpis z exekučního rejstříku poskytne souhrnný přehled exekucí, včetně data nařízení a spisové značky. U každého záznamu lze navíc ještě získat detail s dalšími informacemi o probíhající exekuci, jako aktuální dlužná částka, kontakt na exekutora, případně i náklady exekuce a další. 

⚠️ UPOZORNĚNÍ
V exekuční databázi jsou evidována vždy pouze aktuálně probíhající exekuční řízení, po jejich ukončení dochází cca do 15 dnů k výmazu dlužníka z evidence. I přesto, že výpis tedy neprokáže žádný záznam, neznamená to, že kontrolovaný subjekt nikdy žádné exekuce neměl!

Výpis z exekučního rejstříku slouží nejen dlužníkům. V jakých dalších situacích je potřeba?

Přehledný souhrn exekucí
Pokud se někdo potýká s dluhy, prvním krokem pro jejich řešení je vůbec získání přehledu, kde všude vlastně dluží, což lze snadno a rychle právě pomocí výpisu z exekučního rejstříku.

Kontrola výmazu z dlužnického registru
Pro dlužníky má výpis z exekučního rejstříku kontrolní funkci, tj. zda po ukončení exekučního řízení došlo k jejich výmazu z databáze. 

Žádost o půjčku
Banky a jiné úvěrové instituce využívají výpis z exekučního rejstříku pro kontrolu žadatelů o půjčku, aby si ověřily jeho schopnost plnit závazky a řádně splácet. Existence nějaké exekuce bývá obvykle důvodem pro zamítnutí žádosti, proto by si i žadatel sám měl raději předem ještě před podáním žádosti ověřit, zda nemá v registru záznam.

Odhalení nevědomých dluhů
Kromě situací, kdy si je člověk svých závazků alespoň částečně vědom, nejsou výjimkou ani případy tzv. nevědomých exekucí. Ty jsou často důsledkem např. opomenutí zaplacení faktury za nějaké služby, pokuty v MHD, nespárované platby apod. Dlužník pak ani neví, že je nějaká exekuce na něj vedena, a z dluhu v řádu stokorun může být i několika (deseti)tisícový. Jak se těchto nepříjemností vyvarovat? Účinnou prevencí může být opět výpis z exekučního rejstříku, který tyto závazky dokáže odhalit. 

Pronájem nemovitosti
Podobně jako finanční instituce by si i každý majitel nemovitosti měl prověřit zájemce o pronájem, zda je spolehlivým plátcem. V opačném případě hrozí nejen nedobytný nájem, ale také návštěva exekutora, při níž může být zabaven i majetek náležící majiteli.

Koupě nemovitosti, auta a dalších nákladnějších věcí
Se zahájením exekuce je obvykle spojen zákaz nakládání s majetkem, což mimo jiné znamená, že jej dlužník nesmí prodat. I přesto se tak často děje (ve snaze získat nějaké finanční prostředky). Koupě předmětu v exekuci však pro nového majitele znamená, že mu může být zcela bez náhrady zabaven exekutorem. Je tedy více než žádoucí si prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prověřit formou výpisu z exekučního rejstříku. 

Obchodní spolupráce
Spolehlivost a solventnost je základem fungujících obchodních vztahů. Případné finanční problémy jednoho z obchodních partnerů mohou mít negativní důsledky i pro spolupracující subjekty. Před navázáním jakékoli spolupráce je proto prověrka v registru exekucí běžnou součástí risk managementu. 

Nábor zaměstnanců
Exekuce zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele značnou administrativní zátěž, neboť je v takovém případě zodpovědný za provádění srážek ze mzdy. Současně existence dluhů do určité míry vypovídá také o spolehlivosti člověka a jeho schopnosti plnit své povinnosti. Při náboru tak právě “vizitka dlužníka” může být pro zaměstnavatele rozhodujícím faktorem, zda někoho zaměstnat, nebo s ním naopak rozvázat pracovní poměr. 

Z výše uvedeného vyplývá, že kontrola v dlužnické databázi a výpis z exekučního rejstříku má význam pro každého, pro koho je žádoucí znát stav dluhů - ať už vlastních nebo kohokoliv jiného. Jde o účinný, snadný a rychlý způsob, jak předejít problémům, které se zadlužením souvisí, a pro dlužníky první krok, jak se z této nepříjemné situace dostat.

Autor: dj