20.5.2022

Online výpis z rejstříku dlužníků: okamžitý přehled dluhů

K evidenci dlužníků slouží v České republice více různých registrů. Jedním z nich je i rejstřík dlužníků, správně řečeno registr exekucí, který obsahuje data o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních. Data o dluzích jsou přitom čerpána z evidence spravované přímo Exekutorskou komorou České republiky, lze se tak spolehnout na jejich ověřenost a aktuálnost k datu zápisu.

Kam pro výpis z rejstříku dlužníků 

Informace o dluzích, resp. exekucích jsou poskytovány ve formě výpisu z rejstříku dlužníků. Zatímco u většiny institucí evidujících nějaké závazky je pro získání dat nezbytné ověření totožnosti, ověřený podpis, údaje jsou poskytovány pouze na vlastní jméno či je celý proces  spojen s řadou dalších - a hlavně zdlouhavých - administrativních kroků, výpis z rejstříku dlužníků lze získat online a zcela bez registrace, a to na webu Kontrolaexekuce.cz. Zároveň je možné bez omezení prověřit libovolný subjekt a informace o závazcích kontrolované osoby jsou ihned k dispozici.
 

Rejstřík dlužníků vs. registr exekucí - jaký je v tom rozdíl?
Významově v podstatě žádný. Je-li totiž dluh evidován delší dobu, dostává se do exekuční databáze. Z toho důvodu se pro získání přehledu o svých závazcích či prověření solventnosti jiných osob využívá právě registr exekucí, pro něhož se vžilo i označení rejstřík dlužníků. V obou případech se ale využívá tentýž zdroj dat - exekuční databáze.

Počet exekucí, dlužná částka a další údaje. Co vše lze z výpisu zjistit

Pokud je u osoby nebo firmy evidován nějaký dluh(y), který je v daný okamžik vymáhán v podobě exekuce, výpis z rejstříku dlužníků poskytne jejich přehled, datum nařízení exekuce a spisovou značku. Z detailu každého záznamu lze obvykle zjistit kromě dlužné částky i kontakt na exekutora, exekutorský úřad a příslušný soud.

Výpis z rejstříku dlužníků obsahuje vždy pouze aktuálně probíhající exekuční řízení. Pokud je exekuce jakýmkoli způsobem ukončena, mělo by přibližně do 15 dnů dojít k výmazu z databáze, ve výpisu se tak již nezobrazí. Nicméně výmaz není automatický a provádí jej přímo exekutor, bývá tedy vhodné potvrdit si kontrolním výpisem, zda se tak skutečně stalo. Jak tedy výpis - ať už “klasický” pro prověření dluhů nebo z důvody kontroly výmazu - získat?

Postup, jak získat výpis z rejstříku dlužníků

Získání přehledu o svých závazcích nebo prověření libovolné osoby je o to snazší, že pro výpis jsou potřeba pouze základní, běžně dostupné údaje.

Když potřebujete:
a) výpis z rejstříku dlužníků pro fyzickou osobu (sebe či kohokoli jiného)
 • jméno a příjmení + datum narození
 • rodné číslo
b) výpis z rejstříku dlužníků pro firmu
 • identifikační číslo (IČO)

Chybějící informace lze případně dohledat ve veřejně dostupných rejstřících (živnostenský, obchodní). Po zadání údajů a úhradě vyhláškou stanoveného poplatku je výpis ihned vygenerován a v podobě odkazu zaslán i na e-mail.

Veřejný rejstřík dlužníků zdarma? Pozor na klamavé jednání

Ačkoli je rejstřík dlužníků veřejnou databází a nahlédnout do ní může každý, poskytování informací se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, dle které je výpis vč. jeho detailu vždy zpoplatněn. Rejstřík dlužníků zdarma je tedy zavádějícím pojmem užívaným nedůvěryhodnými subjekty zpravidla za účelem vylákání osobních údajů.

Nejčastější důvody pro výpis z rejstříku dlužníků

Výpis je užitečným a snadno dostupným zdrojem informací, které mohou mít rozhodující vliv v řadě situací. Jaké to jsou a jaké má kontrola v rejstříku dlužníků přínosy?

Kontrola vlastní osoby

 • přehled o závazcích - jako základ pro řešení dluhů
 • potvrzení výmazu exekuce z databáze - po ukončení exekučního řízení
 • jistota bezdlužnosti - neexistence nevědomé exekuce, vhodné např. před žádostí o půjčku

Prověření jiného subjektu (osoby, firmy)

 • výběr nového nájemníka - prevence před zabavením vybavení pronajímatele
 • nová obchodní spolupráce - kontrola solventnosti a schopnosti dostát závazkům
 • koupě automobilu, bytu - ochrana před odebráním zakoupené věci jako předmětu exekučního řízení vedeného na prodávajícího
 • transparentnost v partnerských / rodinných vztazích


Ve výše uvedených příkladech je výpis z rejstříku dlužníků (resp. registru exekucí - pro formální správnost) více než vhodný. S ohledem na to, jak snadno a rychlo je možné si touto cestou prověřit kohokoli, lze výpis doporučit vždy, kdy by zadlužení druhé strany mohlo mít negativní dopad i na další zainteresované a je žádoucí získat předem určitou představu o spolehlivosti druhé strany.
 

Shrnutí článku

 • Rejstřík dlužníků a registr exekucí jsou pouze jiná označení pro tutéž databázi, zdrojem informací je vždy exekuční databáze.
 • Přehled o závazcích poskytne výpis z rejstříku dlužníků dostupný na Kontrolaexekuce.cz.
 • Rejstřík dlužníků zdarma neexistuje, výpis je vždy zpoplatněn.
 • Prověření libovolného subjektu je podstatnou součástí prevence před problémy plynoucími z jejich zadlužení i pro třetí strany.
   
Autor: jn