10.5.2023

Výpis z exekucí

Výpis z exekucí představuje jednoduchý způsob, jak zjistit, jak je na tom někdo s plněním finančních závazků, případně mít přehled o vlastních dluzích. Pro získání výpisu není nutné nikam chodit, vyřizovat nějakou žádost nebo podstupovat jakékoli zdlouhavé administrativní procesy. A to bez ohledu na to, chcete-li výpis na svou vlastní osobu nebo kohokoliv jiného. Jak tedy výpis snadno a rychle získat?

Výpis z exekucí krok za krokem

Výpis z exekucí není podmíněn žádnou registrací, je k dispozici v podstatě ihned a online.

1. Přejděte na hlavní stranu webu Kontrolaexekuce.cz
2. Vyplňte formulář dle toho, koho chcete zkontrolovat. 
     ▪️ u osob se zadává celé jméno + datum narození, nebo rodné číslo
     ▪️ u firem je potřeba IČO
3. Vyberte způsob úhrady poplatku.
Platba je možná kartou, rychlým převodem, klasickým bankovním převodem, složenkou. 
4. Zadejte e-mail, na který bude výpis z exekucí zaslán. 

POZOR❗ Výpis je k dispozici vždy až po připsání platby, pro okamžité dodání lze tedy doporučit platbu kartou nebo rychlým převodem. 

Výpis z exekucí zdarma není možné získat
Proč tomu tak je? Přístup do exekuční databáze, z níž jsou data pro výpis čerpána, je na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. podmíněn úhradou poplatku. Z toho důvodu musí být zpoplatněn i výpis, vč. detailů jednotlivých záznamů o exekucích.

Přehled exekucí, číslo exekuce i kontakt na exekutora. Co vše lze z výpisu z exekucí zjistit?

Výpis z exekucí může mít v zásadě dvě podoby. Pokud kontrolovaný subjekt (osoba, firma) nemá v daný okamžik zápis v registru exekucí, neobsahuje výpis žádné záznamy a slouží současně jako potvrzení o bezdlužnosti.

U dlužníků, jejichž dluhy se dostaly do fáze vymáhání exekutorem, naopak výpis obsahuje přehled všech aktuálně probíhajících exekucí. U každé je uvedeno datum nařízení, spisová značka sloužící k jednoznačné identifikaci každé exekuce, z detailu je pak zjistitelná i aktuální výše dlužné částky, adresa exekutora, případně další, jím uvedené informace. 

Víte, že...
Za aktuálnost informací ve výpisu z exekucí zodpovídá exekutor. Rovněž pokud dojde k ukončení exekučního řízení, je jeho povinností do určité lhůty (15 dnů) záznam o exekuci z databáze vymazat. Pro kontrolu, zda se tak stalo, si stačí opatřit kontrolní výpis z exekucí.

Výpis z exekucí je vhodný pro všechny, nejen pro dlužníky

V České republice se s exekucemi potýká v průměru každý 13. člověk, v některých krajích je to dokonce každý sedmý. Velmi často jde přitom o vícečetné exekuce, kdy dlužník často i ztrácí přehled, kde všude dluží. Výpis z exekucí je v takovém případě nezbytným základem pro zvládnutí této nepříjemné situace. Rovněž může odhalit i dluhy, o kterých si dlužník doposud nebyl ani vědom, v případě úspěšného ukončení exekučního řízení zase poslouží pro kontrolu, zda došlo k výmazu z exekuční databáze.

Smluvní vztah se zadluženou osobou - ať už jde o vztah obchodní, nájemní, zaměstnanecký nebo na základě kupní smlouvy, s sebou vždy nese určitá rizika. Kontrola formou výpisu z exekucí by proto měla předcházet jakékoli vzájemné dohodě. Jednak dá ihned určitou představu o spolehlivosti a důvěryhodnosti druhé strany, jednak může pomoci předejít důsledkům, které by jednání s takovým subjektem mohlo mít (př. návštěva exekutora u zadluženého nájemníka a zabavení vybavení bytu, které mu ani nepatří, koupě auta v exekuci a jeho následné zabavení exekutorem, neplacení za dodané služby apod.).
 

Autor: dj