Vyřešení exekucí s milostivým létem – Jak postupovat

Tato akce, vyhlášená státem je jedinečná možnost, jak si můžete nechat odpustit úroky, penále a vysoké poplatky, které se časem u exekucí nasčítaly. V rámci akce Milostivé léto stačí, když zaplatíte původní dluh (jistinu) a k tomu poplatek 908 Kč. Nenechte si tuto šanci uniknout!

Jak Milostivé léto funguje a co musíte splňovat?

 • Ten komu dlužíte musí být veřejnoprávní subjekt (stát, obec, či podniky většinově vlastněné státem)

  Příklady takových subjektů jsou například dopravní podniky, ČEZ, Česká televize, Pražská energetika, Český rozhlas, státní nemocnice a další. V neposlední řadě se akce týká i všech zdravotních pojišťoven.

 • Exekuce je vedena soudním exekutorem

  Akce se nevztahuje na exekuce vedené státem, které vymáhá finanční správa, celní správa, nebo okresní správa sociálního zabezpečení, v případě, že nepověřily soudního exekutora.

 • Dlužník nesmí být v insolvenci

  Pokud dluh ještě není exekučně vymáhán, nebo probíhá oddlužení, Milostivé léto nelze využít.

Jak postupovat krok za krokem

1. Mít kompletní přehled o exekucích.
 1. Pokud máte kompletní informace, máte vyhráno a přistupte k bodu 2.
 2. Pokud nemáte, nebo si nejste jisti, nevěšte hlavu. Postup je následující: uděláte si výpis zde na kontrolaexekuce.cz a v detailech každé exekuce zjistíte dluh (jistinu) a také kontakt na exekutora.
2. Kontaktujete příslušného exekutora - doporučujeme dopisem, nebo emailem, abyste měli důkaz o komunikaci, kdyby došlo k případným nesrovnalostem.
 1. Exekutora kontaktujte, i když jste již jistinu hradili, nebo hradili jen částečně. Je možné, že část splátek šla přednostně na úroky, nebo jiné poplatky. Požádáte ho o vyčíslení všech jistin, které jsou u něj vedené na vaše jméno a týkají se této akce. Doporučujeme též přiložit spisové značky exekucí, které najdete ve výpisu s upozorněním, že seznam nemusí být kompletní a žádáte opravdu o všechny.
3. Jakmile obdržíte odpověď (nejdříve však 28.10.2021), je třeba uhradit nesplacenou jistinu a poplatek 908 Kč na účet, který vám exekutor zašle. V případě, že se jednalo o více jistin, je třeba uhradit poplatek 908 Kč za každou jistinu.
 1. Překontrolujte pečlivě číslo účtu, variabilní symbol a další náležitosti, které chce exekutor mít u platby uvedené.
 2. Doporučujeme do zprávy pro příjemce (též pole Poznámka u platby) uvést celé jméno dlužníka a informaci, že se jedná o akci Milostivé léto (například: Jan Novák, splátka jistiny, Milostivé léto).
 3. Dlužnou částku plus poplatek 908 Kč (750 Kč + DPH) je možné uhradit pouze v období od 28.10.2021 do 28.1.2022. Dřívější platby budou pravděpodobně použity na úhradu obsluhy řízení a nikoliv na samotný dluh!
4. OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU
 1. Exekutor má 15 dní na odmazání exekuce z registru po jejím zaplacení a proto doporučujeme kontrolní výpis, zda konkrétní exekuce zmizela z registru. Pokud ne, kontaktujte exekutora a požádejte o nápravu.

Poznámka: neváhejte jednat rychle. Vzhledem k velikosti akce, která se týká velkého množství lidí, budou jistě exekutorské úřady zahlceny žádostmi.

Další příklady, kdy lze akci využít

 1. Mezi nejčastější exekuční dluhy, na které lze velmi pravděpodobně Milostivé léto využít, patří například nezaplacená pokuta v MHD. Pokud nebyla řešena včas, časem se dostala až do exekučního řízení a z dluhu v řádu stokorun se po letech často stala částka ve výši desítek tisíc korun.
 2. Dalším typickým příkladem je exekuce vzniklá z nezaplacení platby za odvoz komunálního odpadu, za rozhlasové a televizní poplatky, nebo neuhrazení nájmu při využívání obecního bytu.

Milostivé léto je opravdu unikátní příležitostí, kterou zákonodárci dávají statisícům lidí šanci vyřešit jejich dluh vůči subjektům veřejné správy, a poté se vrátit do běžného života nezatíženého exekucemi. Velmi pravděpodobně se podobná možnost již nebude opakovat a měl by jí tak využít opravdu každý, na kterého jsou vedeny exekuce splňující podmínky této akce.