2.1.2023

Dražby aut z exekucí

Koupě auta v exekuční dražbě je poměrně zajímavou alternativou k pořízení auta z autobazarů nebo od soukromého prodejce. Výhodou bývá i výrazně nižší cena. Nicméně “daní” za tuto na první pohled výhodnou koupi jsou rizika, která s sebou nese. Na co si dát u dražby aut z exekuce pozor a jak vlastně takové dražby probíhají?

Exekuční dražby aut: proč se vůbec prodávají auta v exekuci?

Obecně se lze setkat se dvěma typy dražeb, v nichž jsou auta nabízena: dobrovolná a nedobrovolná, k níž právě exekuční dražba aut patří.

Dobrovolná dražba se často využívá např. k prodeji vzácných modelů aut nebo veteránů, auta bývají v dobrém stavu, “bez škraloupu” a s kompletní dokumentací. Podstatné je, že majitelé je chtějí prodat z vlastní vůle a výsledné částky prodejů se šplhají do vysokých hodnot.

Oproti tomu u nedobrovolné dražby se prodávají auta, která byla zabavena dlužníkům v exekuci poté, co veškeré jiné pokusy získat prostředky pro pokrytí jejich dluhů - například srážkami ze mzdy, z účtu v bance apod. - nebyly úspěšné. Exekutor proto přistoupil k tzv. mobiliární exekuci, při níž dochází k zabavení movitého majetku dlužníka a jeho prodeji, nejčastěji formou dražby. Z výtěžku exekuční dražby aut jsou poté uspokojeny pohledávky věřitelů.

Prověření prodávající před koupí ojetého auta se vyplatí
aneb Co dělat, aby vám exekutor auto nezabavil
K nákupu ojetých aut dochází často na základě inzerátu. Nenechte se však zlákat výhodnou cenou a před jakoukoli dohodou o koupi je důležité si prodávajícího ověřit v registru exekucí. Pokud by totiž měl nějaké exekuce, hrozí, že vám nově zakoupené auto bude zabaveno exekutorem a přijdete nejen o něj, ale i peníze, které jste za něj zaplatili. Výpis z registru, který lze získat na webu Kontrolaexekuce.cz, dokáže toto riziko snadno a rychle odhalit, měl by tedy předcházet jakékoli koupi ojetého auta
Zajímá vás o problematice pořízení auta v exekuci více? Tomuto tématu je věnován samostatný článek - více zde

Jak probíhá dražba aut z exekuce

1. Přípravná fáze: odhad ceny, dražební vyhláška

Před prodejem zabaveného auta z exekuce se musí stanovit jeho tržní cena, od níž se pak obvykle odvíjí i vyvolávací cena - tj. cena, na které dražba začíná a za kterou lze minimálně auto vydražit. U aut, resp. obecně movitých věcí, se rovná ⅓ jejich tržní hodnoty. Narozdíl od nemovitostí zde k určení této ceny postačuje odhad exekutora, obvykle podle ceny podobných modelů v inzerci. Posudek soudního znalce tak není třeba. 

Uskutečnění dražby aut z exekuce, včetně všech podstatných informací o dražbě, je zveřejněno formou dražební vyhlášky. Z ní lze zjistit, kdy a kde se dražba koná, co se draží, odhad ceny a nejnižší podání, je-li nutné zaplatit dražební jistotu a další detaily dražby. Dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce exekutora a Portálu dražeb Exekutorské komory, dále je zasílána dlužníkovi, jeho manželce/manželovi, věřiteli a orgánu obce, v jejímž obvodu se dražba bude konat a v jejímž obvodu má dlužník bydliště. 

2. Průběh dražby aut z exekucí

Nejprve jsou všichni účastníci dražby (= dražitelé) seznámeni s podmínkami dražby, vyvolávací cenou, výší minimálních příhozů a dalšími informacemi. Současně se všichni účastníci zapisují do seznamu dražitelů (prezenční listiny) a každému je přiděleno dražební číslo. Bez něj není možné se dražby účastnit.

Vítězem dražby je ten, kdo nabídne nejvyšší částku (formálně - učiní nejvyšší podání) a je mu udělen příklep. Výslednou cenu za auto musí uhradit ihned na místě, proto je důležité mít s sebou dostatek hotovosti. Pokud nabídnutou cenu není schopen zaplatit, auto bude nabídnuto v dražbě znovu a původní vydražitel se jí už nesmí zúčastnit. Kromě klasickch dražeb roste obliba i elektronických - v takovém případě je platba realizována převodem na účet exekutora, obvykle ve lhůtě 3-5 dnů. 

Výtěžek dražby použije exekutor na pokrytí pohledávek věřitelů, tedy zaplacení dluhů dlužníka.

3. Exekučně zabavená auta na prodej a přechod vlastnického práva

U dražeb je podstatné, že vlastnické právo k vydraženému autu přechází na vydražitele s příklepem a zaplacením ceny. Současně s tím zanikají veškerá zástavní nebo zadržovací práva. 

Pokud u auta chybí např. dokumentace, duplikáty malého a velkého technického průkazu jsou novému majiteli poskytnuty na základě potvrzení o nabytí vlastnictví, které je mu po úspěšné dražbě vystaveno.

Kdo se smí zúčastnit dražby aut z exekucí

Pro účast na dražbě je nezbytné se prokázat platným průkazem totožnosti, u právnických osob k tomuto slouží výpis z obchodního rejstříku. Pokud se tak stane, dražby se smí zúčastnit prakticky kdokoli. Nicméně pár výjimek Občanský soudní řád stanovuje, a to pro: dlužníka a jeho manželku/manžela, stejně tak soudního exekutora a zaměstnance exekutorského úřadu, soudce a zaměstnance soudu. Přítomnost na dražbě je povolena i těm, kteří např. chtějí získat zkušenosti, jak dražba probíhá, ale samotné dražby se neúčastní.  

Někdy bývá možnost účasti na dražbě omezena složením tzv. dražební jistoty. Jejím smyslem je vyhnout se situaci, kdy by se dražby účastnil někdo jen tak pro zábavu, tj. eliminovat účastníky na ty, kteří mají o vydražení předmětu dražby skutečný zájem. Pokud by dražební jistota byla stanovena, bude tato informace uvedena v dražební vyhlášce. U dražby aut z exekucí však bývá pouze výjimečně. Pokud by se však dražila věc, jejíž rozhodná cena převyšuje částku odpovídající ekvivalentu hodnoty 45 000 EUR, pak je dražební jistota povinná. 

Na co si dát u exekučně zabavených aut na prodej pozor

Jednou z největších nevýhod dražby zabavených aut z exekuce je nejistota ohledně jejich technického stavu a historie. Řada vad totiž nemusí být na první pohled znát a mohou se projevit až později - s tím je nutné u této formy koupě auta počítat vždy. I přesto je vhodné držet se alespoň pár základních pravidel, která mohou pomoci tato rizika snížit.

Ať už jde o klasickou nebo elektronickou dražbu, před termínem dražby aut z exekuce bývá zájemcům umožněno si auto osobně prohlédnout. Ideální je vždy vzít s sebou někoho, kdo se v autech dobře vyzná a dokáže si všimnout věcí, které běžný člověk může přehlédnout. Testovací jízdy ale bohužel možné nejsou. 

Co je dobré vědět
Narozdíl od nákupu auta v autobazaru se na pořízení vozidla v rámci exekuční dražby aut nevztahuje žádná záruka. Jakékoliv vady, které se projeví později, tak není možné reklamovat!

Dále je vhodné si předem zjistit, jestli dané exekučně zabavené auto na prodej má platnou technickou kontrolu, technický průkaz, servisní knížku a klíče. Situace, kdy jsou auta v dražbě prodávána bez nich, nejsou výjimkou. Zejména propadlá STK bývá častá - a v takovém případě nelze s autem odjet, je nutný odtah, což samozřejmě znamená další náklady navíc. 

Doporučit lze také prověřit auto na základě VIN kódu, kromě jiných užitečných informací lze takto ověřit, není-li auto evidováno např. v databázi nahlášených kradených vozidel.

Kde najít aktuální přehled dražeb aut z exekuce?

Možné je využít např. Portaldrazeb.cz, kde jsou všechny aktuální exekuční dražby aut (mimo dalších dražeb) zveřejňovány. Tento portál provozuje Exekutorská komora ČR, narozdíl od komerčních společností, které se na dražby a služby s nimi související zaměřují, je vyhledávání na Portálu zdarma. Informace o dražbách bývají zveřejňovány také na webech jednotlivých exekutorů nebo na nástěnkách exekutorských úřadů. 
 

Autor: vd