Informace

Hledáte informace týkající se tématu exekucí? Vše podstatné na jednom místě.

Chcete-li zjistit, zda má někdo exekuci, ověřené a aktuální informace poskytne seznam exekucí.

Seznam dlužníků v exekuci umožňuje prověřit libovolnou osobu zcela bez registrace.

Pro získání výpisu z rejstříku dlužníků jsou potřeba pouze základní, běžně dostupné údaje.

Aktuálně probíhající exekuční řízení jsou evidována v centrální evidenci exekucí (CEE).

Přehled exekucí obsahuje pouze ověřené informace z exekutorské databáze.

Je možné zjistit exekuci zdarma?

Vyhledávání exekucí na Kontrolaexekuce.cz je velmi snadné, není vyžadována registrace ani žádná jiná potvrzení. 

Pokud je někdo v prodlení s úhradou dluhu, dostává se do evidence dlužníků.

Pro získání výpisu dlužníků stačí základní, běžně dostupné údaje o prověřovaném subjektu.

Registr exekucí představuje snadný a rychlý způsob, jak zjistit dluhy nebo exekuce.

Dlužníkem je ten, kdo řádně a včas nesplní svou povinnost.

Dojde-li k vymáhání dluhu exekutorem, je dlužník evidován v katastru dlužníků.

Lustrací exekucí rozumíme kontrolu v exekuční databázi, konkrétně registru exekucí.

Pro ověření exekuce libovolné osoby není třeba žádné doložení totožnosti ani plná moc kontrolované osoby.

Exekuční kalkulačka slouží k výpočtu částky, která slouží k úhradě pohledávky při exekuci formou srážek ze mzdy.

 

Od podzimu 2021 do ledna 2022 proběhla oddlužovací akce Milostivé léto.

Období pandemie v souvislosti s onemocněním Covid-19 se promítlo i do exekučních procesů.