Informace


Exekuce, dluhy

Hledáte informace týkající se tématu exekucí? Vše podstatné na jednom místě.

Exekuční řízení je typem soudního řízení, jímž se věřitel snaží domoci své pohledávky soudní cestou.

Chcete-li zjistit, zda má někdo exekuci, ověřené a aktuální informace poskytne seznam exekucí.

Seznam dlužníků v exekuci umožňuje prověřit libovolnou osobu zcela bez registrace.

Pro získání výpisu z rejstříku dlužníků jsou potřeba pouze základní, běžně dostupné údaje.

Aktuálně probíhající exekuční řízení jsou evidována v centrální evidenci exekucí (CEE).

Přehled exekucí obsahuje pouze ověřené informace z exekutorské databáze.

Je možné zjistit exekuci zdarma?

Vyhledávání exekucí na Kontrolaexekuce.cz je velmi snadné, není vyžadována registrace ani žádná jiná potvrzení. 

Pokud je někdo v prodlení s úhradou dluhu, dostává se do evidence dlužníků.

Pro získání výpisu dlužníků stačí základní, běžně dostupné údaje o prověřovaném subjektu.

Registr exekucí představuje snadný a rychlý způsob, jak zjistit dluhy nebo exekuce.

Dlužníkem je ten, kdo řádně a včas nesplní svou povinnost.

Výpis z exekucí je vhodný pro všechny, nejen pro dlužníky.

Dojde-li k vymáhání dluhu exekutorem, je dlužník evidován v katastru dlužníků.

Výpis z exekučního rejstříku je jen jiné označení pro výpis z registru exekucí. 

Lustrací exekucí rozumíme kontrolu v exekuční databázi, konkrétně registru exekucí.

Pro ověření exekuce libovolné osoby není třeba žádné doložení totožnosti ani plná moc kontrolované osoby.

Exekuční kalkulačka slouží k výpočtu částky, která slouží k úhradě pohledávky při exekuci formou srážek ze mzdy.

Způsob, jakým bude exekuce provedena, je dán exekučním příkazem.

Co znamená exekuce na plat a o kolik dostane dlužník méně?

Je možné vyhledání exekuce podle čísla? Poradíme, jak postupovat.

K ukončení exekuce může dojít z různých důvodů, nejen splacením dlužné částky.

Exekutor je při vymáhání dluhu omezen zákonem. Co například exekutor nesmí zabavit?

Konec bezvýsledných exekucí. Jaká pravidla musí bagatelní či obecně marná exekuce splňovat, aby mohla být zastavena?

Jedním ze způsobů provedení exekuce je exekuce nemovitosti, přičemž účelem dražby nemovitosti je získání prostředků pro pokrytí pohledávek.

Co dělat v případě existence dluhu na zdravotním pojištění

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění

Návod, jak zjistit, jestli je auto v exekuci

Při dražbách aut z exekucí je cílem získat prostředky pro pokrytí pohledávek věřitelů.

Půjčky v exekuci jsou značně rizikové a banky je proto obvykle odmítají.

 

Vzory žádostí

Návrh na zastavení exekuce

Návrh na zahájení exekuce

Návrh na odklad exekuce

Uznání dluhu a Dohoda o splátkách

Stížnost na exekutora

 

Jiné

Od podzimu 2021 do ledna 2022 proběhla oddlužovací akce Milostivé léto.

Období pandemie v souvislosti s onemocněním Covid-19 se promítlo i do exekučních procesů.

Zjistěte, jak se díky Milostivému létu 2023 výhodně zbavit dluhů.